Cao-akkoord Poppodia en -Festivals 2021

Rogier Wennink Platform ACCT • 26 apr 2021

Op woensdag 13 januari 2021 hebben de onderhandelingsdelegaties van Kunstenbond en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) een principeakkoord bereikt over een cao voor het kalenderjaar 2021. WNPF-leden hebben op 5 februari ingestemd met het principeakkoord. Kunstenbondleden op 10 februari.

De cao wordt verlengd met een jaar en loopt (met terugwerkende kracht) van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Er is geen loonsverhoging overeengekomen. Zowel Kunstenbond als WNPF zien in  dat er in 2021 geen ruimte is voor het verhogen van de cao-lonen.

Flexkrachten

Wel hebben sociale partners afspraken gemaakt over de inzet van flexkrachten. Zo zijn er afwijkende afspraken gemaakt over de in de Wet arbeidsmarkt in balans opgenomen minimale oproep- en afzegtermijn, en wordt de wettelijke ketenbepaling bij nieuwe (of verlengde) contracten toegepast. Vanaf 2022 wordt mogelijk ook een jaarurensystematiek ingevoerd.

Verhoging zzp-toeslag

Ondanks dat zzp'ers in beginsel niet onder de cao vallen hebben de sociale partners wel de behoefte om een honorariumrichtlijn te geven aan opdrachtgevers voor de inhuur van deze groep werkenden. Afhankelijk van de aard van de te verrichten werkzaamheden en de ervaring van de zzp’er komt dient het (uur)tarief minimaal overeen te komen met een bruto (uur)loon dat bepaald wordt door een bij de werkzaamheden passende functie en een vergelijkbare ervaring, verhoogd met 40%.

Meer informatie over het akkoord lees je in bijgesloten document of op de pagina van de cao Poppodia en -Festivals.

 

Interessante links

Website cao Poppodia en -Festivals

 

Foto door Alex Lanting via Unsplash
Bestanden