Ntb/Kunstenbond publiceert tarievenlijst 2021

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 22 Mrt 2021

In het begin van ieder kalenderjaar publiceert de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb, inmiddels opgegaan in de vakgroep Muziek van de Kunstenbond) haar tarievenlijst in de Muziekwereld.

De tarieven zijn gebaseerd op de praktijk van de bij de bond aangesloten leden, ontleend aan cao’s of aan subsidievoorwaarden van onder andere Sena.

Kartelvorming

De in de tarievenlijst gehanteerde honoraria zijn uitdrukkelijk geen adviestarieven aangezien de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) dit (nog) steeds aanmerkt als het maken van verboden prijsafspraken wat ook wel wordt gezien als ‘kartelvorming’. Overigens is hier sinds enige tijd wel beweging in gekomen, zie voor meer informatie ook de Leidraad Tariefafspraken zzp’ers.

Cao-loon naar zzp-tarief

Zelfstandigen kunnen overigens een cao-loon omrekenen naar een zzp-tarief met behulp van de rekentool cao-loon naar zzp-tarief. Het uitgangspunt blijft echter nog steeds dat er bij een overeenkomst van opdracht onderhandelingsvrijheid bestaat tussen contractspartijen.

Download de tarievenlijst van de Ntb/Kunstenbond via onderstaande link:

Tarievenlijst Ntb/Kunstenbond 2021