Simpele pagina

Cao Gemeenten

Algemene informatie

Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 (Wnra) is de CAR-UWO vervallen. Daarvoor in de plaats is de cao Gemeenten gekomen. Bijzondere voorzieningen uit de CAR-UWO (zoals bij reorganisatieontslag) zijn overgenomen in de cao Gemeenten. Voor de instellingen in de kunsteducatie geldt dat wanneer zij er voor kiezen om niet over te stappen naar de cao Kunsteducatie, de cao Gemeenten als rechtsopvolger van de CAR-UWO van toepassing is. In de cao Gemeenten is onder Hoofdstuk 14 een aan Hoofdstuk 19b van de CAR-UWO gelijkwaardige voorziening getroffen voor docenten werkzaam in de kunstzinnige vorming.

De cao Gemeenten wordt afgesloten tussen VNG als de werkgeverspartij en FNV, CNV Overheid en FDO-MHA als werknemerspartij.

De cao kent een standaard karakter: afwijken van bepalingen in de cao is niet toegestaan, tenzij in de cao anders is bepaald.


Archief

Cao Gemeenten 2023

 • Sector: Kunstzinnige vorming
 • Datum akkoord: 21 februari 2023
 • Duur cao: 2 januari 2023 tot 1 januari 2024 (looptijd: 12 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 2 januari met €240 en daarna 2%
 • Belangrijkste wijzigingen: naast bovenstaande salarisgerelateerde afspraken hebben de sociale partners ook afspraken gemaakt over onder andere:
  • aanpassing van het loongebouw;
  • verlof en vitaliteit (extra bovenwettelijke vakantiedag, 5 mei wordt een jaarlijkse vrije dag), verlofsparen en een RVU-regeling;
  • bovenwettelijke sociale zekerheid;
  • ouderschapsverlof en onbetaald WAZO-verlof;
  • duurzame mobiliteit;
  • inclusieve cao;
  • hoofdstuk kunsteducatie: cao-partijen doen een gezamenlijke studie naar de manier waarop de laatste instellingen voor kunsteducatie die onder de cao Gemeenten en de Cao SGO kunnen vallen, worden ondergebracht bij de cao Kunsteducatie. Daarmee gaat op een nader te bepalen datum hoofdstuk 14 Kunstzinnige vorming uit de cao verdwijnen, en;
  • correcties cao-tekst.
 • Partijen:
  • Werkgevers: VNG
  • Werknemers: FNV, CNV, CMHF
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Gemeenten 2023

Download het principeakkoord van 21 februari 2023


Cao Gemeenten 2021-2022

 • Sector: Kunstzinnige vorming
 • Datum akkoord: 3 november 2021
 • Duur cao: 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 (looptijd: 24 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 december 2021: 1,50%
  • Per 1 april 2022: 2,40%
  • Per december 2021 een eenmalige uitkering ten hoogte van €1.200,- bruto
 • Belangrijkste wijzigingen: naast bovenstaande salarisgerelateerde afspraken hebben de sociale partners ook afspraken gemaakt over de thuiswerkvergoeding, verlof en vitaliteit en betaald ouderschapsverlof. Meer informatie hierover is te lezen in de brief van het LOGA van 28 januari over andere aanpassingen in de cao.
 • Partijen:
  • Werkgevers: VNG
  • Werknemers: FNV, CNV, CMHF
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Gemeenten 2021-2022

Download het principeakkoord van 4 november 2021


Cao Gemeenten 2020-2021

 • Sector: Kunstzinnige vorming
 • Datum akkoord: 28 juni 2019
 • Duur cao: 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 (looptijd: 12 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 oktober 2019: 3,25%
  • Per 1 januari 2020: 1,0%
  • Per 1 juli 2020: 1,0%
  • Per 1 oktober 2020: 1,0%
 • Belangrijkste wijzigingen: Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 (Wnra) is de CAR-UWO vervallen. Daarvoor in de plaats is de cao Gemeenten gekomen. Bijzondere voorzieningen uit de CAR-UWO (zoals bij reorganisatieontslag) zijn overgenomen in de cao Gemeenten. Verder zijn aanvullende afspraken gemaakt over verlof en vitaliteit.
 • Partijen:
  • Werkgevers: VNG
  • Werknemers: FNV, CNV, CMHF
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee, zie nieuwsbericht van VNG over besluit minister.

Download de cao Gemeenten 2020

Download het onderhandelakkoord van 28 juni 2019

 

Bestanden