Simpele pagina

Cao inzake Fonds Architectenbureaus

Algemene informatie

Het doel van de cao inzake Fonds Architectenbureaus is het geheel of gedeeltelijk doen financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal-economisch opzicht optimaal functioneren van de architectenbureaus. De cao vormt daarmee de basis voor de financiering van de Stichting Fonds Architectenbureaus. In artikel 3 van de cao wordt het doel van de cao nader toegelicht.

Net als de cao voor Architectenbureaus wordt de cao inzake Fonds Architectenbureaus door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doorgaans algemeen verbindend verklaard. Daardoor dienen alle werkgevers die onder de werkingssfeer vallen (zie daarvoor artikel 2 in combinatie met artikel 1 sub b en sub d van de cao), de cao verplicht toe te passen.


Archief

Cao inzake Fonds Architectenbureaus 2019-2024

 • Sector: Creatieve industrie
 • Duur cao: 1 januari 2019 t/m 31 december 2024 (looptijd: 72 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV, CNV, De Unie
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 december 2024

Download de Cao Inzake Fonds Architectenbureaus 2019-2024

Download het avv-besluit van 5 december 2019

 

Cao inzake Fonds Architectenbureaus 2014-2018

 • Sector: Creatieve industrie
 • Duur cao: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 (looptijd: 60 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV, CNV, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 december 2018

Download de Cao inzake Fonds Architectenbureaus 2014-2018

Download het avv-besluit van 20 januari 2014