Simpele pagina

Cao Kunsteducatie

Algemene informatie

De cao Kunsteducatie (voorheen: Kunstzinnige Vorming) is samen met de cao Gemeenten (voorheen: CAR-UWO) van toepassing op de meeste arbeidsovereenkomsten die centra voor de kunsten in Nederland sluiten met hun werknemers. Aangezien de cao Kunsteducatie doorgaans door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend (AVV) wordt verklaard is een aanzienlijk deel van de werkgevers en werknemers gebonden aan deze arbeidsvoorwaardenregeling. Belangrijk is dan wel om na te gaan of de werkgever onder de werkingssfeer valt. Gebruik daarvoor onze cao-zoeker.

De cao wordt overeengekomen tussen Cultuurconnectie als werkgeverspartij en namens de werknemers zijn Kunstenbond en AVV aangesloten.

De cao heeft sinds 2019 een minimum-karakter. Dat wil zeggen dat afwijken van de cao toegestaan is mits dat voor de werknemer positief is.


Archief

Cao Kunsteducatie 2023

 • Sector: Cultuureducatie
 • Datum akkoord: 9 november 2022
 • Duur cao: 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 (looptijd: 12 maanden)  
 • Karakter cao: Minimum
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2023 een salarisverhoging van € 100,- bruto per trede
  • Per 1 juli 2023 een salarisverhoging van € 75,- bruto per trede
  • Uiterlijk vóór 1 maart 2023 wordt een eenmalige uitkering uitbetaald van €250,- bruto naar rato van de omvang van het dienstverband. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
   • voor alle werknemers geldt een minimum uitkering van € 100,- bruto;
   • de werknemer is in dienst op 31 december 2022;
   • de peildatum voor de bepaling van de omvang van het dienstverband is 31 december 2022.  
 • Belangrijkste wijzigingen:
  • Verhoging vergoeding woon-werkverkeer naar €0,21 per kilometer
  • Werkgelegenheid en stabiele dienstverbanden (optimale invulling normjaartaak)
  • Dienstreizen (moet worden gezien als werktijd)
  • Verlof voor gendertransitie
 • Partijen:
  • Werkgevers: Cultuurconnectie
  • Werknemers: Kunstenbond, AVV
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot 1 januari 2024

Download de cao Kunsteducatie 2023

Download het principeakkoord van 7 november 2022

Download de actuele loontabel van de cao Kunsteducatie tot 1 juli 2023

Download de algemeenverbindendverklaring van 7 maart 2023


Cao Kunsteducatie 2022

 • Sector: Cultuureducatie
 • Datum akkoord: 25 november 2021
 • Duur cao: 1 november 2021 t/m 31 december 2022 (looptijd: 14 maanden)  
 • Karakter cao: Minimum
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2022: 1,0%
  • Per 1 juli 2022: 1,5%
 • Belangrijkste wijzigingen:
  • Scholingsbudget
  • Nieuw functiewaarderingssysteem
  • Protocolafspraken over gezamenlijke lobby, aanpak werkdruk en roostering, 'groene baan', werken in het weekend en ORT
 • Partijen:
  • Werkgevers: Cultuurconnectie
  • Werknemers: Kunstenbond, AVV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot 1 januari 2023

Download de cao Kunsteducatie 2022

Download het principeakkoord van de cao Kunsteducatie 2022

Download de actuele loontabel cao Kunsteducatie vanaf 1 juli 2015

Download de algemeenverbindendverklaring van 24 mei 2022

 

Tussen-cao Kunsteducatie 2019-2021

 • Sector: Cultuureducatie
 • Datum akkoord: 16 december 2019
 • Duur cao: 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 (looptijd: 24 maanden) en verlengd tot 1 november 2021
 • Karakter cao: Minimum
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2020: 3,0%
  • Per 1 januari 2021: 2,0%
 • Belangrijkste wijzigingen: deze cao moet als ‘tussen-cao’ worden gezien aangezien de sociale partners in gesprek zijn om tot een gezamenlijke cao Kunsteducatie en Bibliotheken te komen. Dat is eind 2019 nog niet gelukt. Zodra er een akkoord is zal hoogstwaarschijnlijk deze cao worden opengebroken en vervangen worden door de gezamenlijke cao. 
 • Met deze nieuwe cao is afscheid genomen van het standaard karakter, om daardoor in de toekomst gemakkelijker aan te kunnen sluiten bij de Cao Openbare Bibliotheken. Dit houdt in dat van de bepalingen die de arbeidsvoorwaarden regelen in deze cao nu in positieve zin voor de werknemer mag worden afgeweken.
 • Partijen:
  • Werkgevers: Cultuurconnectie
  • Werknemers: Kunstenbond, AVV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot 30 juni 2021

Download de cao Kunsteducatie 2019-2021

Download het avv-besluit van 25 mei 2020

Download het onderhandelakkoord van 16 december 2019

Download het besluit tot algemeenverbindendverklaring van 26 oktober 2021

 

Cao Kunsteducatie 2017-2019

 • Sector: Cultuureducatie
 • Datum akkoord: 1 december 2016
 • Duur cao: 1 januari t/m 31 december 2018 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: standaard
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 maart 2017: 1,5%
  • Per 1 april 2018: 1,5%
 • Belangrijke wijzigingen: Sociale partners willen de zogenaamde ‘proeftuinen’ op het gebied van arbeidsverhoudingen starten. Ketenbepalingen (zoals afgesproken na invoering WWZ) blijven gehandhaafd en toepasselijke functies worden verruimd. Looptijd Sectorcommissie Ontslagvolgorde Kunsteducatie wordt verlengd.
 • Partijen:
  • Werkgevers: Cultuurconnectie
  • Werknemers: Kunstenbond, Ntb, AVV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot 31 december 2018

Download de cao Kunsteducatie 2017-2019

Download het avv-besluit van 7 augustus 2017

Download het onderhandelakkoord van 1 december 2016

 

Cao Kunsteducatie 2016

 • Sector: Cultuureducatie
 • Datum akkoord: 16 juni 2016
 • Duur cao: 30 juni 2016 t/m 31 december 2016 (looptijd: 6 maanden)
 • Karakter cao: standaard
 • Loonsverhogingen:
 • Belangrijke wijzigingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: Cultuurconnectie
  • Werknemers: FNV Kiem, Ntb, AVV
 • Status: Geëxpireerd
 • verbindend verklaard: Ja, tot 31 december 2016

Download de cao Kunsteducatie 2016

Download het onderhandelakkoord van 16 juni 2016

Download het avv-besluit van 19 december 2016

 

Cao Kunsteducatie 2015-2016

 • Sector: Cultuureducatie
 • Datum akkoord: 2 juni 2015
 • Duur cao: 30 juni 2015 t/m 30 juni 2016 (looptijd: 12 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 juli 2015: 1,0%
 • Belangrijke wijzigingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: Cultuurconnectie
  • Werknemers: AVV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Kunsteducatie 2015-2016

Download het onderhandelakkoord van 2 juni 2015

 

Cao Kunsteducatie 2014-2015

 • Sector: Cultuureducatie
 • Datum akkoord: 2 juni 2014
 • Duur cao: 1 januari 2014 t/m 30 juni 2015 (looptijd: 18 maanden)
 • Karakter cao: standaard
 • Loonsverhogingen:
  • Per juli 2014: 1,0%
  • Per 1 juli 2015: 0,5%
 • Belangrijke wijzigingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: Kunstconnectie
  • Werknemers: FNV KIEM, Ntb
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Kunsteducatie 2014-2015

Download het onderhandelakkoord van 2 juni 2014

 

Cao Kunsteducatie 2012-2013

 • Sector: Cultuureducatie
 • Datum akkoord: 11 oktober 2012
 • Duur cao: 1 januari 2012 t/m 31 december 2013 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: standaard
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 december 2012: 1,0%
 • Belangrijke wijzigingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: Kunstconnectie
  • Werknemers: FNV KIEM, Ntb
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Kunsteducatie 2012-2013

Download het onderhandelakkoord van 11 oktober 2012

 

Cao Kunsteducatie 2011

 • Sector: Cultuureducatie
 • Datum akkoord: 
 • Duur cao: 1 augustus 2011 t/m 31 december 2011 (looptijd: 6 maanden)
 • Karakter cao: standaard
 • Loonsverhogingen:
 • Belangrijke wijzigingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: Kunstconnectie
  • Werknemers: CNV, FNV KIEM, Ntb, KNTV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Kunsteducatie 2011

 

Cao Kunsteducatie 2010-2011

 • Sector: Cultuureducatie
 • Datum akkoord:
 • Duur cao: 1 augustus 2010 t/m 31 juli 2011 (looptijd: 12 maanden)
 • Karakter cao: standaard
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2011: 1,0%
 • Belangrijke wijzigingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: Kunstconnectie
  • Werknemers: CNV, FNV KIEM, Ntb, KNTV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Kunsteducatie 2010-2011

 

Cao Kunsteducatie 2009-2010

 • Sector: Cultuureducatie
 • Datum akkoord:
 • Duur cao: 1 januari 2009 t/m 31 juli 2010 (looptijd: 19 maanden)
 • Karakter cao: standaard
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2009: 1%
  • Per 1 september 2009: 1%
  • Per 1 december 2009: 0,5%
 • Belangrijke wijzigingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: Kunstconnectie
  • Werknemers: CNV, FNV KIEM, Ntb, KNTV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Kunsteducatie 2009-2010

 

Cao Kunsteducatie 2006-2008

 • Sector: Cultuureducatie
 • Datum akkoord:
 • Duur cao: 1 april 2006 t/m 31 juli 2008 (looptijd: 28 maanden)
 • Karakter cao: standaard
 • Loonsverhogingen:
  • Met terugwerkende kracht per 1 december 2005: 1,00%. Voor zover de werknemer conform het door de VKV in verband met de verlenging van rechtswege van de CAO Kunstzinnige Vorming 2004 verstrekte advies al vanaf 1 december 2005 een salarisverhoging is toegekend, kan werknemer geen aanspraak meer maken op uitbetaling van deze salarisverhoging met terugwerkende kracht. In de loonschalen in bijlage 2 is deze 1% verhoging in de salarissen verdisconteerd.
  • Per 1 juli 2006: 2%. In de loonschalen in bijlage 2 is deze 2% verhoging in de salarissen verdisconteerd.
  • Per 1 juli 2007: 2%
  • Per 1 maart 2008: 2,5%
 • Belangrijke wijzigingen: Dit is de eerste cao Kunsteducatie die is ontstaan nadat de cao Kunstzinnige Vorming (die een meer ambtelijke herkomst kende) door sociale partners als verouderd werd bestempeld. Zie voor meer informatie de preambule in de cao.
 • Partijen:
  • Werkgevers: VKV, Vereniging van Centra voor de Kunsten
  • Werknemers: CNV, FNV KIEM, Ntb, KNTV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Kunsteducatie 2006-2008

 

Bestanden