Simpele pagina

Cao Nationale Opera & Ballet

Algemene informatie

De cao Nationale Opera & Ballet is een zogenaamde bedrijfs-cao die van toepassing is op de werknemers in dienst bij de Stichting Nationale Opera & Ballet (NO&B). Deze instelling is ontstaan door een fusie in 2013 tussen Het Muziektheater Amsterdam, De Nederlandse Opera en Het Nationale Ballet. Op deze pagina is zoveel mogelijk de cao-geschiedenis van alle betrokken organisaties bij NO&B verzameld. De cao kent een minimum karakter wat betekent dat er alleen van de cao kan worden afgeweken wanneer dit ten gunste is van de werknemer.


Archief

Cao Nationale Opera & Ballet 2020-2021

 • Sector: Podiumkunsten
 • Duur cao: 1 januari 2020 t/m 31 december 2021 (looptijd: 24 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • 3% per 1 januari 2021
  • Eenmalige uitkering 1,5% over het jaarloon 2020
 • Belangrijkste wijzigingen:
  • Uitbreiding werkingssfeer: cao tevens van toepassing op oproepkrachten, werknemers met uitgestelde prestatieplicht en leden van het extra-koor
  • Vierde arbeidspatroon voor oproepmedewerkers
  • Cao-regeling voor extra-koor
  • EHBO/BHV-vergoeding
  • Consignatieregeling
  • Aanvullende regeling vaste koor
 • Partijen:
  • Werkgevers: Stichting Nationale Opera & Ballet
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Nationale Opera & Ballet 2020-2021

Download het principe-akkoord van 2 juni 2021

 

Cao Nationale Opera & Ballet 2018-2019

 • Sector: Podiumkunsten
 • Duur cao: 1 januari 2018 t/m 31 december 2019 (looptijd: 24 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • 1,5% per 1 januari 2018
  • 1,75% per 1 januari 2019
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: Stichting Nationale Opera & Ballet
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Nationale Opera & Ballet 2018-2020

 

Cao Nationale Opera & Ballet 2014-2016

 • Sector: Podiumkunsten
 • Duur cao: 1 juli 2014 tot 1 juli 2016 (looptijd: 24 maanden)
 • Belangrijkste wijzigingen: Ongewijzigde voortzetting van vorige cao (zie ook preambule)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Stichting Nationale Opera & Ballet
  • Werknemers: FNV KIEM, NTB
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao HMA-DNO 2014-2016 (niet aangemeld)

 

Cao Het Muziektheater Amsterdam en De Nederlandse Opera 2011-2014

 • Sector: Podiumkunsten
 • Duur cao: 1 juli 2011 t/m 1 juli 2014 (looptijd: 36 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2013: 1,2%
  • Per 1 januari 2014: 0,5%
  • Per december 2013: eenmalig €100 (FT)
  • Per januari 2014: eenmalig €150 (FT)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Het Muziektheater Amsterdam, De Nederlandse Opera
  • Werknemers: FNV KIEM, NTB
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao HMA-DNO 2011-2014