Cao Nederlandse Orkesten 2020 beschikbaar

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 18 Dec 2020

De sociale partners betrokken bij de Nederlandse Orkesten hebben een nieuwe cao afgesloten. Naast een loonsverhoging van 1,5% per juli 2020 wordt ook de eindejaarsuitkering verhoogd. Deze bedraagt voor een 'fulltimer' €1.500,- en zal naar rato van het dienstverband lager uitvallen. Verder zijn er afspraken gemaakt over toeslagen, vergoedingen en tegemoetkomingen, opleiding en ontwikkeling en over de uitkering bij ontslag wegens fusie of reorganisatie. Meer informatie lees je in het princiepakkoord zoals hieronder is bijgevoegd.

Download hier de cao Nederlandse Orkesten 2020

 

Foto door Zach Doty via Unsplash
Bestanden