Simpele pagina

Cao Nederlandse Podia

Algemene informatie

De cao Nederlandse Podia is samen met de cao Poppodia en -Festivals van toepassing op een groot deel van de arbeidsovereenkomsten die werkgevers en werknemers in de podiumsector met elkaar overeenkomen. De cao is niet algemeen verbindend verklaard (dat is in het verleden ook niet gebeurd) en daarom is voor verplichte toepassing belangrijk om na te gaan of werkgever is aangesloten bij de Kring Werkgeverszaken van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. Werknemers wordt aangeraden om zich aan te sluiten bij de werknemerspartij, in dit geval de Kunstenbond, om hun stem te laten gelden.


Archief

Cao Nederlandse Podia 2022-2023

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Datum akkoord: 16 december 2021
 • Duur cao: 1 januari 2022 t/m 31 december 2023 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: Minimum (let op specifieke uitzonderingen in artikel 2 lid 3 cao)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2022: 3,00%
  • Per 1 januari 2023: 2,50%
  • Let op: de loonsverhoging van 1 januari 2023 wordt verhoogd naar 5%.
 • Belangrijkste afspraken:
  • Verlenging tijdelijke regeling in verband met de gevolgen van de coronacrisis
  • Reparatie salaristabel
  • Maaltijdvergoeding 
  • Verhoging zzp-tarief
 • Partijen:
  • Werkgevers: VSCD
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Nederlandse Podia 2022-2023

Download het onderhandelsakkoord van 16 december 2021


Cao Nederlandse Podia 2021

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Datum akkoord: Onbekend
 • Duur cao: 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 (looptijd: 12 maanden)
 • Karakter cao: Minimum (let op specifieke uitzonderingen in artikel 2 lid 3 cao)
 • Loonsverhogingen: Geen
 • Bijzonderheden:
  In verband met de coronacrisis zijn er in deze cao specifieke voorzieningen getroffen voor de werkgever om op specifieke onderwerpen, ten nadele van werknemers, van collectieve afspraken (tijdelijk) af te wijken mits daarover overeenstemming is bereikt met de personeelsvertegenwoordiging. Zie voor meer informatie artikel 2 lid 3 cao.
 • Partijen:
  • Werkgevers: WNP
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download cao Nederlandse Podia 2021

 

Cao Nederlandse Podia 2019-2020

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Datum akkoord: 17 juli 2019
 • Duur cao: 1 juli 2019 t/m 31 december 2020 (looptijd: 18 maanden)
 • Karakter cao: Standaard (zie artikel 2 lid 3)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 juli 2019: 1,5%
  • Per 1 januari 2020: 1,5%
  • Per 1 juli 2020: 1,5%
 • Partijen:
  • Werkgevers: WNP
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Nederlandse Podia 2019-2020

Download het principeakkoord van 17 juli 2019

 

Cao Nederlandse Podia 2017-2019

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Datum akkoord: 1 mei 2017
 • Duur cao: 1 juli 2017 t/m 30 juni 2019 (looptijd: 24 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 oktober 2017: 1,5%
  • Per 1 juli 2018: 1,5%
 • Partijen:
  • Werkgevers: WNP
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Nederlandse Podia 2017-2019

Download het principeakkoord van 1 mei 2017

 

Cao Nederlandse Podia 2016-2017

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Datum akkoord: 18 april 2016
 • Duur cao: 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 (looptijd: 12 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 juli 2016: 1,0%
 • Partijen:
  • Werkgevers: WNP
  • Werknemers: FNV KIEM
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Nederlandse Podia 2016-2017

Download het principeakkoord van 8 april 2016

 

Cao Nederlandse Podia 2014-2016

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Datum akkoord: 5 maart 2014
 • Duur cao: 1 september 2014 t/m 30 juni 2016 (looptijd: 22 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 september 2014: 1,5%
  • Per 1 april 2015: 1,0%
  • Per januari 2016: eenmalige uitkering ter hoogte van 0.,5% van het op 1 januari van toepassing zijnde jaarsalaris
 • Partijen:
  • Werkgevers: WNP
  • Werknemers: FNV KIEM
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Nederlandse Podia 2014-2016

Download het principeakkoord van 5 maart 2014

 

Cao Nederlandse Podia 2012

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Duur cao: 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 (looptijd: 12 maanden) 

Let op: deze cao is ongewijzigd verlengd tot 1 september 2014

 • Partijen:
  • Werkgevers: WNP
  • Werknemers: FNV KIEM
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Nederlandse Podia 2012

 

Cao Nederlandse Podia 2010-2011

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Duur cao: 1 januari 2010 t/m 31 december 2011 (looptijd: 24 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: WNP
  • Werknemers: FNV KIEM
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Nederlandse Podia 2012

Bestanden