Simpele pagina

Cao Openbare Bibliotheken

Algemene informatie

De cao Openbare Bibliotheken wordt breed toegepast binnen de bibliotheeksector. De cao is in beginsel van toepassing op alle, in overwegende mate door een gemeente of ander publiek lichaam gesubsidieerde organisatie met rechtspersoonlijkheid die een of meerdere voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorzieningen verzorgt. Dit valt op te maken uit de werkingssfeer van de cao (artikel 3) in combinatie met de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

De cao Openbare Bibliotheken is in het verleden meermaals algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat alle organisaties die onder de werkingssfeer vallen verplicht zijn om de cao toe te passen op de door hen gesloten arbeidsovereenkomsten.

De cao Openbare Bibliotheken wordt overeengekomen tussen de Vereniging van Openbare Bibliotheken en vakbonden FNV en CNV.

De afgelopen jaren heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen cao-partijen betrokken bij de cao Kunsteducatie en de cao Openbare Bibliotheken. Dit heeft in juli 2020 geleid tot een akkoord, echter zijn cao-partijen vooralsnog niet gekomen tot een gezamenlijke cao. Wel wordt er gewerkt aan een functiewaarderingssysteem OB | KE (fuwa-systeem OB | KE).


Archief

Cao Openbare Bibliotheken 2023-2024

 • Sector: Letteren
 • Datum principeakkoord: 7 maart 2023
 • Duur cao: 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024 (looptijd: 15 maanden)
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Werknemers: FNV, CNV
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Openbare Bibliotheken 2023-2024

Download hier het onderhandelingsresultaat van de cao Openbare Bibliotheken 2023-2024


Cao Openbare Bibliotheken 2020-2022

 • Sector: Letteren
 • Datum principeakkoord: 23 december 2021
 • Duur cao: 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022 (looptijd: 30 maanden)
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Werknemers: FNV, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Openbare Bibliotheken 2020-2024

Download hier het principeakkoord van de cao Openbare Bibliotheken 2020-2022


Cao Openbare Bibliotheken 2019-2020

 • Sector: Letteren
 • Duur cao: 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 (looptijd: 12 maanden)
 • Belangrijkste wijzigingen: Stilzwijgende verlenging van de vorige cao in afwachting van voortgang gezamenlijke cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Werknemers: FNV, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Openbare Bibliotheken 2019-2020


Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019

 • Sector: Letteren
 • Datum akkoord: 11 mei 2015
 • Duur cao: 15 juni 2015 t/m 30 juni 2019 (looptijd: 48 maanden en 2 weken)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Werknemers: FNV, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja

Download de cao Openbare Bibliotheken 2015-2019

Download het (tussentijdse) principeakkoord van 12 oktober 2018

Download het avv-besluit van 11 september 2015

Download het principeakkoord van 11 mei 2015


Cao Openbare Bibliotheken 2015

 • Sector: Letteren
 • Duur cao: 1 januari 2015 tot 15 juni 2015 (looptijd: 6 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Werknemers: FNV, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Onbekend

Download de cao Openbare Bibliotheken 2015


Cao Openbare Bibliotheken 2014

 • Sector: Letteren
 • Datum akkoord: 2 december 2013
 • Duur cao: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (looptijd: 12 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Werknemers: FNV, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 december 2014

Download de cao Openbare Bibliotheken 2014

Download het avv-besluit van 4 juli 2014


Cao Openbare Bibliotheken 2012-2013

 • Sector: Letteren
 • Duur cao: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 (looptijd: 24 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Werknemers: FNV, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 december 2013

Download de cao Openbare Bibliotheken 2012-2013

Download het avv-besluit van 27 april 2012


Cao Openbare Bibliotheken 2010-2011

 • Sector: Letteren
 • Duur cao: 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 (looptijd: 24 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
  • Werknemers: FNV, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 december 2011

Download de cao Openbare Bibliotheken 2010-2011

Download het avv-besluit van 15 november 2011

Bestanden