Simpele pagina

Cao Paradiso

Algemene informatie

De cao Paradiso is een zogenaamde bedrijfs-cao die de arbeidsvoorwaarden regelt voor de werknemers van Stichting Paradiso. De cao wordt afgesloten tussen Stichting Paradiso enerzijds en de Kunstenbond anderzijds. De cao kent een minimum karakter wat betekent dat het werkgever en werknemer toegestaan is om te allen tijde in voor de werknemer gunstige zin af te wijken van de bepalingen uit de cao.


Archief

Cao Paradiso 2017-2018

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Duur cao: 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 (looptijd: 24 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Stichting Paradiso
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download cao Paradiso 2017-2018

 

Cao Paradiso 2015-2016

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Duur cao: 1 april 2015 t/m 31 december 2016 (looptijd: 21 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Stichting Paradiso
  • Werknemers: FNV KIEM
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download cao Paradiso 2015-2016