Simpele pagina

Cao Poppodia en -Festivals

Algemene informatie

De cao Poppodia en -Festivals is samen met de cao Nederlandse Podia van toepassing op een groot deel van de arbeidsovereenkomsten die werkgevers en werknemers in de podiumsector met elkaar overeenkomen. De cao is niet algemeen verbindend verklaard (dat is in het verleden ook niet gebeurd) en daarom is voor verplichte toepassing belangrijk om na te gaan of werkgever is aangesloten bij de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, ofwel WNPF (let wel: een andere vereniging dan de VNPF). Werknemers wordt aangeraden om zich aan te sluiten bij de werknemerspartij, in dit geval de Kunstenbond, om hun stem te laten gelden.


Archief

Cao Poppodia en -Festivals 2024-2025

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Datum akkoord: 11 december 2023
 • Duur cao: 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025 (looptijd: 15 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2024: 4,00% plus verhoging van €100 van elke eerste trede van elke schaal. Alle in de schalen opeenvolgende treden worden vervolgens zoals gebruikelijk met 2% vermeerderd.
  • Per 1 januari 2025: 3,00%
 • Belangrijkste afspraken:
  • Wijziging maaltijdvergoeding
  • Aanvulling nachttoeslag
  • Aanvulling woon-werkverkeer gedurende nachturen
  • Wijziging reiskostenvergoeding (duurzame mobiliteit)
  • Wijziging thuiswerkvergoeding
  • Aanvulling stagevergoeding
  • Aanvulling vaststelling vakantie
  • Aanvulling vertrouwenspersoon
  • Wijziging richtlijn inzake honorering zzp'ers
  • Toetreding Paradiso tot WNPF (toepassing cao)
 • Partijen:
  • Werkgevers: WNPF
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: In afwachtin van akkoord leden
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download het principeakkoord van 11 december 2023


Cao Poppodia en -Festivals 2022-2023

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Datum akkoord: 15 december 2021
 • Duur cao: 1 januari 2022 t/m 31 december 2023 (looptijd: 24 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2022: 2,50%
  • Per 1 januari 2023: 2,50%
 • Belangrijkste afspraken:
  • Minimumtarief voor zzp'ers naar 150%
  • Invoering jaarurensystematiek
  • Beleidskader ongewenste omgangsvormen
  • Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)
  • Verhoging vergoeding woon-werkverkeer
  • Invoering thuiswerkvergoeding à €2 netto per dag
  • Vergoeding en verrekening Kunstenbond contributie
  • Aansluiting bij Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK)
 • Partijen:
  • Werkgevers: WNPF
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Poppodia en -Festivals 2022-2023

Download het principeakkoord van 15 december 2021

 

Cao Poppodia en -Festivals 2021

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Datum akkoord: 19 maart 2021
 • Duur cao: 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 (looptijd: 12 maanden)
 • Loonsverhogingen: Geen
 • Belangrijkste afspraken:
  • Uitzondering minimale oproep- en afzegtermijn zoals geboden door de Wab
  • Herwaardering criteria Fysieke belasting en Onregelmatigheid
  • Correct toepassen flexibele arbeidsovereenkomsten & Terug naar wettelijke ketenbepaling
  • Stimuleren lidmaatschap Kunstenbond
  • Verhoging percentage in richtlijn honorering zzp’ers naar 40%
  • Overwerktoeslag naar 25%
  • Scholing & Opleiding: onderzoek naar aansluiting bij sociaal fonds
  • Geboorteverlof: verwerking wetswijziging
  • Terugbrengen bewaartermijn wettelijke vakantie-uren
  • Invoering jaarurensystematiek naar 2022
  • In lijn brengen artikel 18.2 met Arbeidstijdenbesluit
  • Maximum arbeidstijden
  • Regeling vervroegde uittreding zware beroepen
  • Gezonde werkomgeving
 • Partijen:
  • Werkgevers: WNPF
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Poppodia- en Festivals 2021

Download het onderhandelakkoord van 19 maart 2021

 

Cao Poppodia en -Festivals 2019-2020

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Datum akkoord: 19 juli 2019
 • Duur cao: 1 januari 2019 t/m 31 december 2020 (looptijd: 24 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2019: 2% 
  • Per 1 januari 2020: 3%
 • Partijen:
  • Werkgevers: WNPF
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Poppodia en -Festivals 2019-2020

Download het onderhandelakkoord van 19 juli 2019

 

Cao Poppodia en -Festivals 2017-2018

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Datum akkoord: 22 juni 2017
 • Duur cao: 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 (looptijd: 24 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2017: 1%
  • Per 1 januari 2018: 1%
 • Partijen:
  • Werkgevers: WNPF
  • Werknemers: Kunstenbond
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download het onderhandelakkoord van 19 juli 2019

 

Cao Poppodia en -Festivals 2015-2016

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Duur cao: 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 (looptijd: 24 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: WNPF
  • Werknemers: FNV KIEM
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Poppodia en -Festivals 2015-2016

 

Cao Poppodia en -Festivals 2012

 • Sector: Podia- en presentatieruimtes
 • Datum akkoord: 22 juni 2017
 • Duur cao: 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 (looptijd: 12 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: WNPF
  • Werknemers: FNV KIEM
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Poppodia en -Festivals 2012

Bestanden