Simpele pagina

Cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten

Algemene informatie

De cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten is een collectieve arbeidsovereenkomst die wordt gesloten tussen werkgeverspartijen Vereniging van Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten (VSR) en Stichting Omroep Muziek (SOM) en de werknemerspartijen FNV Media & Cultuur en Kunstenbond. Het voornaamste doel van deze cao is om tegemoet te komen aan de wens van werkgevers om een remplaçant (tijdelijke plaatsvervanger) niet onder het bereik van de zogenaamde ketenregeling te laten vallen. Zie daarover ook artikel 1 sub e uit de Regeling ketenbepaling bijzondere functies. Hierdoor kunnen remplaçanten een onbeperkt aantal dienstverbanden worden aangeboden zonder dat er sprake is van omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten heeft een standaard karakter. Dat betekent dat werkgever en werknemer op geen enkele manier mogen afwijken van de cao, tenzij de mogelijkheid tot voor de werknemer positieve afwijking uitdrukkelijk in de cao is vermeld.


Archief

Cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten 2023-2024

 • Sector: Podiumkunsten
 • Datum akkoord: 21 september 2023
 • Duur cao: 1 oktober 2023 t/m 30 juni 2024 (looptijd: 9 maanden)
 • Loonsverhoging: zie cao Nederlandse Orkesten
 • Belangrijkste wijzigingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Nederlandse Orkesten (VVnO) en Vereniging van Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten (VSR)
  • Werknemers: Kunstenbond, FNV Media & Cultuur
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download het onderhandelingsresultaat van de cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten 2023-2024


Cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten 2023

 • Sector: Podiumkunsten
 • Datum akkoord:
 • Duur cao: 1 januari 2023 t/m 30 september 2023 (looptijd: 9 maanden)
 • Loonsverhoging: zie cao Nederlandse Orkesten
 • Belangrijkste wijzigingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Nederlandse Orkesten (VVnO) en Vereniging van Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten (VSR)
  • Werknemers: Kunstenbond, FNV Media & Cultuur
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten 2023


Cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten 2021-2022

 • Sector: Podiumkunsten
 • Datum akkoord: 9 mei 2022
 • Duur cao: 1 januari 2021 t/m 31 december 2022 (looptijd: 24 maanden)
 • Belangrijkste wijzigingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten (VSR) en Stichting Omroep Muziek (SOM)
  • Werknemers: Kunstenbond, FNV Media & Cultuur
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten 2021-2022

Download het principeakkoord 9 mei 2022


Cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten 2020

 • Sector: Podiumkunsten
 • Datum akkoord: 11 maart 2020
 • Duur cao: 1 april t/m 31 december 2020 (looptijd: 9 maanden)
 • Belangrijkste wijzigingen: Cao-partijen zullen als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) remplaçanten moeten verlonen naar de cao Nederlandse Orkesten. Daarvoor zullen in de loop van 2020 afspraken worden gemaakt. Zie ook ons artikel over de WAB en payrolling.
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten (VSR) en Stichting Omroep Muziek (SOM)
  • Werknemers: Kunstenbond, FNV Media & Cultuur
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten 2020

Download het principeakkoord van 11 maart 2020

 

Cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten 2019-2020

 • Sector: Podiumkunsten
 • Duur cao: 1 februari 2019 t/m 31 maart 2020 (looptijd: 14 maanden)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten (VSR) en Stichting Omroep Muziek (SOM)
  • Werknemers: Kunstenbond, FNV Media & Cultuur
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten 2019-2020

Download het inleg bij artikel 4 (cao 2019-2020)

 

Tijdelijke cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten januari 2019

 • Sector: Podiumkunsten
 • Datum akkoord: 29 januari 2019
 • Duur cao: 1 januari 2019 t/m 31 januari 2019 (looptijd: 1 maand)
 • Belangrijkste wijzigingen: Aangezien partijen nog geen akkoord hadden bereikt over een nieuwe cao (met name over artikel 4 bestond discussie) is besloten om een cao af te sluiten voor de periode van een maand om te zorgen dat er ruimte voor onderhandeling bleef bestaan en er geen cao-loze periode zou ontstaan.
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging van Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten (VSR) en Stichting Omroep Muziek (SOM)
  • Werknemers: Kunstenbond, FNV Media & Cultuur
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten januari 2019

Bestanden