Cao Uitgeverijbedrijf 2020-2021 goedgekeurd

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 15 Feb 2021
Cao Uitgeverijbedrijf 2020-2021 goedgekeurd

Alle bij de cao voor het Uitgeverijbedrijf betrokken partijen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf 2021-2021. Dat betekent dat er voor de uitgeverijbranche met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 een nieuwe cao van toepassing is.

De cao loopt tot 31 december 2021 en heeft daarmee een looptijd van 17 maanden. Sociale partners werken nu aan de uitwerking van de definitieve tekst van de cao. De nieuwe vastgestelde salarisschalen uit de nieuwe cao kunnen al wel worden gedownload.

Naast een loonsverhoging van 1,0% per 1 februari 2021 en 1,0% per 1 oktober 2021, hebben sociale partners onder andere afspraken gemaakt ten aanzien van:

  • duurzame inzetbaarheid;
  • garantiefonds Werk naar werk;
  • thuiswerken;
  • actualisering functiegebouwen;
  • pensioenopbouw bij geboorteverlof;
  • cao-bijdragen;
  • dispensatieprocedure bij Commissie Toezicht en Naleving, en;
  • studiecommissies.

Het onderhandelakkoord van 22 december 2020, waarmee de leden van de sociale partners hebben ingestemd, is hier in te zien.

Eerder meldde FNV Media & Cultuur al dat 81% van haar leden had ingestemd met onderhandelakkoord voor de Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2020-2021.

Salarisschalen Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2020-2021 | Uitgeverijbedrijf.nl

 

Foto door NMG Network via Unsplash
Bestanden