Simpele pagina

Cao voor Architectenbureaus

Algemene informatie

De ‘Cao voor Architectenbureaus’ wordt afgesloten tussen branchevereniging BNA namens de werkgevers, en de vakbonden FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie namens de werknemers. 

De cao is van toepassing op (artikel 1 en artikel 2a en 2b cao):

 • de leden van de cao-partijen, dus voor alle BNA-bureaus;
 • voor bureaus/werknemers waarbij de cao van toepassing is verklaard in de arbeidsovereenkomst;
 • voor bureaus uit verwante sectoren die de cao voor architectenbureaus vrijwillig volgen.

Doorgaans wordt door cao-partijen een verzoek tot algemeen verbindendverklaring (AVV) gedaan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Na het verkrijgen van de AVV geldt de cao voor álle architectenbureaus en bureaus die architectenwerkzaamheden uitvoeren.


Archief

Cao voor Architectenbureaus 2023

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 20 juni 2023
 • Duur cao: 1 maart 2023 t/m 31 december 2023 (looptijd: 10 maanden)
 • Karakter cao: per artikel is aangegeven of het een standaard- of minimumbepaling betreft
 • Loonsverhogingen: 
  • Per 1 september 2023: 3,75%
 • Belangrijkste wijzigingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV, CNV, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: N.n.b.

Download de cao voor Architectenbureaus 2023


Cao voor Architectenbureaus 2021-2023

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 28 april 2021
 • Duur cao: 1 maart 2021 t/m 28 februari 2023 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: per artikel is aangegeven of het een standaard- of minimumbepaling betreft
 • Loonsverhogingen: 
  • Per 1 juli 2021: 1,5% (inclusief 0,5% compensatie pensioenpremie)
  • Per 1 januari 2022: 1% (in geld, als vast bedrag, gelijk voor alle werknemers, ongeacht inschaling)
  • Per 1 juli 2022: 0,75%
  • Per 1 januari 2023: 0,75% (in geld, als vast bedrag, gelijk voor alle werknemers, ongeacht inschaling)
  • Per 1 januari 2023 een aanvullende salarisverhoging van 3,25%
 • Belangrijkste wijzigingen: er zijn o.a. afspraken gemaakt over:
  • de pensioenpremie;
  • wendbaarheid in goede en slechte tijden (de mogelijkheid om ontheffing te krijgen van cao-bepalingen);
  • het minimumloon;
  • aanvullend geboorteverlof;
  • uurtarief voor zzp'ers;
  • protocolafspraken over thuiswerken;
  • werkdruk, en;
  • een evaluatie reparatie derde ww-jaar.
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV, CNV, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot 1 maart 2023

Download de cao voor Architectenbureaus 2021-2023

Lees hier het onderhandelakkoord van 28 april 2021

Download het besluit tot algemeenverbindendverklaring van 29 september 2021


Cao voor Architectenbureaus 2019-2021

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 25 maart 2019
 • Duur cao: 1 maart 2019 t/m 28 februari 2021 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: per artikel is aangegeven of het een standaard- of minimumbepaling betreft
 • Loonsverhogingen: 
  • Per 1 juli 2019: 1,4%
  • Per 1 januari 2020: 1 %
  • Per 1 juli 2020: 1,8%
  • Per 1 januari 2021: 1 %
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV, CNV, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 28 februari 2021

Download de cao voor Architectenbureaus 2019-2021

Download het onderhandelakkoord van 25 maart 2019

Download het avv-besluit van 13 november 2019


Cao voor Architectenbureaus 2017-2019

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 18 mei 2017
 • Duur cao: 1 maart 2017 t/m 28 februari 2019 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: per artikel is aangegeven of het een standaard- of minimumbepaling betreft
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 juli 2017: een verhoging van €23,- bruto per maand (0,75% van de gemiddelde maandelijkse loonsom) voor alle werknemers op basis van een veertigurige werkweek.
  • Per 1 januari 2018: 1%
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV, CNV, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot 28 februari 2019

Download de cao voor Architectenbureaus 2017-2019

Download het onderhandelakkoord van 18 mei 2017

Download het avv-besluit van 13 november 2019


Cao voor Architectenbureaus 2015-2017

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 
 • Duur cao: 1 maart 2015 tot en met 28 februari 2017 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: per artikel is aangegeven of het een standaard- of minimumbepaling betreft
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 juli 2015: 0,5%
  • Per 1 januari 2016: 0,75%
  • Per 1 juli 2016: 0,75% over het gemiddelde cao-loon (vaste verhoging €23)
  • Per 1 januari 2017: 0,75%
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV, CNV, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 28 februari 2017

Download de cao voor Architectenbureaus 2015-2017

Download het avv-besluit van 28 november 2016


Cao voor Architectenbureaus 2013-2015

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 6 februari 2013
 • Duur cao: 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2015 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: per artikel is aangegeven of het een standaard- of minimumbepaling betreft
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2013: geen loonstijging wel uitbreiding van de vakantie-uren ter waarde van 0,44%
  • Per 1 juli 2014: 0,5%
  • Per 1 januari 2015: een eenmalige uitkering van 0,5 % over het jaarsalaris 2014
  • Per 1 januari 2015: 0,5%
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV Bondgenoten, CNV, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 1 maart 2015

Download de cao voor Architectenbureaus 2013-2015

Download het onderhandelakkoord van 6 februari 2013

Download het avv-besluit van 11 november 2013


Cao voor Architectenbureaus 2011-2013

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 9 mei 2011
 • Duur cao: 1 april 2011 tot en met 28 februari 2013 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: per artikel is aangegeven of het een standaard- of minimumbepaling betreft
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 juli 2011: 2,0%
  • Per 1 juli 2012: 2,0%
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: BNA
  • Werknemers: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Onbekend

Download de cao voor Architectenbureaus 2011-2013

Download het onderhandelaarsakkoord van 9 mei 2011