Simpele pagina

Cao voor het Omroeppersoneel

Algemene informatie

De cao voor het Omroeppersoneel, vaak ook de omroep-cao genoemd, is een collectieve arbeidsovereenkomst die wordt gesloten tussen de vakbonden FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen en NVJ enerzijds en de werkgeverspartijen Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO), Stichting Nederlandse Lokale Omroepen, Bindinc. BV en Stichting AKN anderzijds.

Commerciële omroepen vallen in beginsel niet onder deze cao. Zo hebben o.a. RTL Nederland en Talpa een eigen bedrijfs-cao.

De cao heeft een standaard karakter (artikel 1 lid 1 cao) wat betekent dat er niet van de cao mag worden afgeweken, ook niet in het voordeel van de werknemer.


Archief

Cao voor het Omroeppersoneel 2024

 • Sector: Media
 • Duur cao: 1 januari 2024 t/m 31 december 2024 (looptijd: 12 maanden)
 • Karakter cao: Standaard
 • Loonsverhogingen en uitkeringen:
  • Per 1 januari 2023: met terugwerkende kracht 5,00%
  • Per 1 januari 2024: 3,50%
 • Belangrijkste wijzigingen:
  • Beperking ketenregeling naar drie contracten in twee jaar.
  • Zzp-tarieven volgen cao-indexatie
  • Verhoging stagevergoeding
 • Partijen:
  • Werkgevers: Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO), Stichting Nederlandse Lokale Omroepen, Bindinc. BV, Stichting AKN
  • Werknemers: Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
 • Status: Actief (er is een akkoord tussen werkgevers en NVJ)
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao voor het Omroeppersoneel 2024


Cao voor het Omroeppersoneel 2022-2023

 • Sector: Media
 • Duur cao: 1 januari 2022 t/m 31 december 2023 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: Standaard
 • Loonsverhogingen en uitkeringen:
  • Per 1 januari 2022: 3,00%
  • Per 1 januari 2023: 2,00%
  • Per 1 juli 2022 een eenmalige uitkering ten hoogte 1% berekend over het maandsalaris van juli 2022 x12 vermeerderd met vakantietoeslag en decemberuitkering.
 • Belangrijkste wijzigingen:
  • Indexatie zzp-tarieven
  • Afspraken rond de werkzekerheid, verhouding vast/flex
  • Aanvullend geboorteverlof
  • PersVeilig
 • Partijen:
  • Werkgevers: Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO), Stichting Nederlandse Lokale Omroepen, Bindinc. BV, Stichting AKN
  • Werknemers: FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen, Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de Cao voor het Omroeppersoneel 2022-2023

Download hier het eindbod voor de Cao voor het Omroeppersoneel 2022-2023


Cao voor het Omroeppersoneel 2019-2021

 • Sector: Media
 • Datum akkoord: 5 november 2020
 • Duur cao: 1 januari 2019 t/m 31 december 2021 (looptijd: 36 maanden)
 • Karakter cao: Standaard
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2020: 2,60%
  • Per 1 juli 2020: 1,00%
  • Per 1 april 2021: 1,40%
 • Belangrijkste wijzigingen: Introductie van Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep met een minimumtarief van 150% voor opdrachtnemers. 
 • Partijen:
  • Werkgevers: Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO), Stichting Nederlandse Lokale Omroepen, Bindinc. BV, Stichting AKN
  • Werknemers: CNV Vakmensen, Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao voor het Omroeppersoneel 2019-2021

Download het cao-protocol van 5 november 2020

Download de Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep


Cao voor het Omroeppersoneel 2017-2018

 • Sector: Media
 • Datum akkoord: 22 januari 2018
 • Duur cao: 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: Standaard
 • Loonsverhogingen:
  • Aan werknemers in dienst op 31 december 2017 wordt uiterlijk in maart 2018 1,4% uitgekeerd van het in 2017 verdiende bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering exclusief variabele toeslagen.
  • Uiterlijk met de salarisbetaling maart 2018 vindt nabetaling plaats van 1,4% over het salaris januari en (eventueel) februari 2018.
  • Uiterlijk met ingang van 1 maart 2018 is deze percentuele verhoging in de salarisbetalingen verwerkt en wordt de salaristabel bedoeld in artikel 13 CAO verhoogd met 1,4%.
  • Met ingang van 1 juli 2018 worden de salarissen op basis van de salaristabel als bedoeld in artikel 13 CAO voor het Omroeppersoneel verhoogd met 1,5%
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO), Stichting Nederlandse Lokale Omroepen, Bindinc. BV, Stichting AKN
  • Werknemers: FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen, Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao voor het Omroeppersoneel 2017-2018

Download het onderhandelakkoord van 22 januari 2018


Cao voor het Omroeppersoneel 2015-2016

 • Sector: Media
 • Datum akkoord: 29 juni 2015
 • Duur cao: 1 januari 2015 t/m 31 december 2016
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2015: 1,25%
  • Per 1 januari 2016: 1,25%
  • Per augustus 2015: eenmalige uitkering ten hoogte van 1% van het maandsalaris X 12 (naar rato dienstverband, exclusief eindejaarsuitkering en vakantietoeslag)
  • Per december 2015: eenmalige uitkering ten hoogte van 1% van het maandsalaris X 12 (naar rato dienstverband, exclusief eindejaarsuitkering en vakantietoeslag)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO), Stichting Nederlandse Lokale Omroepen, Bindinc. BV, Stichting AKN
  • Werknemers: FNV KIEM, CNV Dienstenbond, Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao voor het Omroeppersoneel 2015-2016

Download het onderhandelaarsakkoord van 29 juni 2015


Cao voor het Omroeppersoneel 2013-2014

 • Sector: Media
 • Datum akkoord: 2 december 2013
 • Duur cao: 1 januari 2013 t/m 31 december 2014
 • Loonsverhogingen:
  • Per december 2013: eenmalige uitkering van 1,50% van het maandsalaris van november 2013 X 12 (exclusief eindejaarsuitkering en vakantietoeslag).
  • Per 1 januari 2014: 1,00%
  • Per 1 juli 2014: 0,50%
 • Partijen:
  • Werkgevers: Zie bijlage 2 van de cao
  • Werknemers: FNV KIEM, CNV Dienstenbond, Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao voor het Omroeppersoneel 2013-2014


Cao voor het Omroeppersoneel 2011-2012

 • Sector: Media
 • Datum akkoord: 27 juni 2011
 • Duur cao: 1 januari 2011 t/m 31 december 2012
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2011: 1,0%
  • Per oktober 2011: eenmalige uitkering verstrekt van 0,5% van het maandsalaris van oktober 2011 X 12 (naar rato lengte dienstverband, exclusief eindejaarsuitkering en vakantietoeslag)
  • Per januari 2021: eenmalige uitkering verstrekt van 1,5% van het maandsalaris van januari 2012 maal 12 (naar rato lengte dienstverband, exclusief eindejaarsuitkering en vakantietoeslag).
 • Partijen:
  • Werkgevers: Zie bijlage 2 van de cao
  • Werknemers: FNV KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie, Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao voor het Omroeppersoneel 2011-2012

Bestanden