Simpele pagina

Cao voor het Reprografisch Bedrijf

Algemene informatie

De ‘Cao voor het Reprografisch Bedrijf’ is een collectieve arbeidsovereenkomst die wordt afgesloten tussen werkgeversorganisatie Vereniging Repro Nederland en vakbonden FNV en CNV. Leden van de Vereniging Repro Nederland zijn in beginsel gebonden aan de collectieve arbeidsovereenkomst. De cao is niet algemeen verbindend verklaard en heeft een standaard karakter; dat wil zeggen dat alleen van de cao afgeweken mag worden (zoals het maken van aanvullende decentrale afspraken) wanneer dat expliciet is toegestaan.


Archief cao’s

Cao voor het Reprografisch Bedrijf 2019-2020

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 
 • Duur cao: 1 januari 2019 t/m 31 december 2020 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: Standaard
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 mei 2019: verhoging basismaandloon met € 50,00
  • Per 1 mei 2019: 2,00% (het basismaandloon voor functiegroep I wordt verhoogd tot het wettelijk minimumloon voor een 22-jarige en vervolgens met € 50,00 en de procentuele verhoging)
  • Per 1 januari 2020: loonschalen II t/m IV met 2 tredes verlengd.
  • Per 1 januari 2020: 2,0%
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging Repro Nederland
  • Werknemers: FNV Media & Cultuur, CNV
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao voor het Reprografisch Bedrijf 2019-2020

Download het onderhandelakkoord

 

Cao voor het Reprografisch Bedrijf 2017-2018

 • Sector: Creatieve industrie
 • Datum akkoord: 31 augustus 2017
 • Duur cao: 1 april 2017 t/m 31 december 2018 (looptijd: 21 maanden)
 • Karakter cao: Standaard
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 augustus 2017: 1,0%
  • Per 1 augustus 2018: 1,5%
  • Per 1 november 2018: 0,25%
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging Repro Nederland
  • Werknemers: FNV Media & Cultuur, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao voor het Reprografisch Bedrijf 2017-2018 (niet aangemeld)

Download het onderhandelakkoord van 31 augustus 2017

 

Cao voor het Reprografisch Bedrijf 2014-2015

 • Sector: Creatieve industrie
 • Duur cao: 1 januari 2014 t/m 1 juli 2015 (looptijd: 18 maanden)
 • Bijzonderheden: Artikelen 1.1, 1.2 en 2.2 van deze cao blijven tot en met 31 december 2016 van kracht
 • Karakter cao: Standaard
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 juli 2014: 1,0%
  • Per 1 januari 2015: 1,0%
 • Partijen:
  • Werkgevers: Vereniging Repro Nederland
  • Werknemers: FNV KIEM, CNV
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de cao voor het Reprografisch Bedrijf 2014-2015