Simpele pagina

Cao voor het Uitgeverijbedrijf

Algemene informatie

De cao voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB) is de rechtsopvolger van de volgende cao’s die in de uitgeverijsector van kracht waren:

 • de CAO voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf (CAO-BTU);
 • de CAO voor het Dagbladuitgeverijbedrijf (CAO-DU);
 • de CAO voor Dagbladjournalisten (CAO-DJ);
 • de CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten (CAO-PU);
 • de CAO voor Opinieweekbladjournalisten (CAO-OP);
 • de CAO voor Vaktijdschriftjournalisten (CAO-VAK);
 • de CAO voor Huis-aan-huisbladjournalisten (CAO-HAH).

De werkgevers worden vertegenwoordigd door Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU). Namens de werknemers schuiven doorgaans FNV Media & Cultuur , CNV VakmensenDe Unie en NVJ aan bij de cao-tafel.

Doordat de cao door de minister regelmatig algemeen verbindend wordt verklaard zijn de meeste voorwaarden van toepassing op alle werknemers en werkgevers die onder de begripsbepaling in de cao vallen (artikel 1.4 sub c. sub d. en sub e cao). Voor de meest actuele situatie zoek je naar “officiële bekendmakingen” op de website van de Rijksoverheid.


Archief

Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2024-2025

 • Sector: Uitgeverijen
 • Duur cao:  1 januari 2024 t/m 30 september 2023 (looptijd: 21 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2024: 160 euro plus 2% structureel
  • Per 1 januari 2025: 80 euro plus 1,5% structureel
 • Belangrijkste afspraken:
  • Verhoging thuiswerkvergoeding
  • Generatiepact: X/Y/Z-regeling
  • Kortdurend zorgverlof
  • Mantelzorg
  • Feestdagen (5 mei wordt vaste vrije dag)
  • Inzetbaarheid, scholing en opleiding
  • Stagevergoedingen
  • Reiskosten
  • Omgangsvormen
  • Actualiseren functiegebouw
  • Studiecommissie
  • Cao-tekst
 • Partijen:
  • Werkgevers: Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)
  • Werknemers: FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen, De Unie, NVJ
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nog niet bekend

Download de cao voor het Uitgeverijbedrijf 2024-2025

Download het akkoord


Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023

 • Sector: Uitgeverijen
 • Datum akkoord: 20 januari 2022
 • Duur cao:  1 augustus 2022 t/m 31 december 2023 (looptijd: 24 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 juli 2022: 2,90%
  • Per 1 april 2023: 2,60%
 • Belangrijkste afspraken:
  • Thuiswerken (Hybride werken)
  • Generatiepact/XYZ-regeling (verlenging t/m 31 december 2024)
  • Scholing
  • 100% pensioenopbouw tijdens (aanvullend) geboorteverlof
  • Communicatiemiddelen worden ingezet voor een mantelzorghelpdesk (o.a. App Gezond Uitgeven!), duurzame inzetbaarheid (o.a. App Gezond Uitgeven!)
  • Cao PAWW Sector Dienstverlening Niet (semi) Publiek Domein, sector 4 nr. 6 (cao-code: 4020) wordt per 1 oktober 2022 verlengd met 5 jaar (tot 1 oktober 2027)
  • Cao-partijen onderschrijven het INSI Veiligheidsconvenant (persveiligheid)
  • Hoofdstuk 17 cao UB gaat gelden voor grafische medewerkers in dienst van enkele grote dagbladbedrijven
 • Partijen:
  • Werkgevers: Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)
  • Werknemers: FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen, De Unie, NVJ
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot 1 april 2024

Download het onderhandelaarsresultaat van 20 januari 2022

Download de cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023


Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2020-2021

 • Sector: Uitgeverijen
 • Datum akkoord: 22 december 2020
 • Duur cao:  1 augustus 2020 t/m 31 december 2021 (looptijd: 17 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 februari 2021: 1,0%
  • Per 1 oktober 2021: 1,0%
 • Belangrijkste wijzigingen:
  Sociale partners hebben o.a. afspraken gemaakt ten aanzien van:
  • Duurzame inzetbaarheid;
  • Garantiefonds Werk naar werk;
  • Thuiswerken;
  • Actualisering functiegebouwen;
  • Pensioenopbouw bij geboorteverlof;
  • Cao-bijdragen;
  • Dispensatieprocedure bij Commissie Toezicht en Naleving
  • Studiecommissies
 • Partijen:
  • Werkgevers: Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)
  • Werknemers: FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen, De Unie, NVJ
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot 1 januari 2022

Download de Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2020-2021

Salarisschalen Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2020-2021 | Uitgeverijbedrijf.nl

Download het onderhandelakkoord van 22 december 2020

Download de algemeenverbindendverklaring van 16 november 2021

 

Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2019-2020

 • Sector: Uitgeverijen
 • Datum akkoord: 18 november 2019
 • Duur cao:  1 juni 2019 t/m 31 juli 2020 (looptijd: 14 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • 3% per 1 november 2019
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)
  • Werknemers: CNV, De Unie, NVJ
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Niet bekend (cao 2017-2019 wel)

Download de cao voor het Uitgeverijbedrijf 2019-2020

Download het onderhandelakkoord van 18 november 2019

 

Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2017-2019

 • Sector: Uitgeverijen
 • Datum akkoord: 23 november 2017
 • Duur cao:  1 maart 2017 t/m 31 mei 2019 (looptijd: 27 maanden)
 • Loonsverhogingen:
  • 1,50% per 1 november 2017
  • €300,- bruto eenmalige uitkering (voor parttimers naar rato) per 1 december 2017
  • 1,50% per 1 juli 2018
 • Belangrijkste wijzigingen: 
 • Partijen:
  • Werkgevers: Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)
  • Werknemers: FNV, CNV, De Unie, NVJ
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 mei 2019

Download de cao voor het Uitgeverijbedrijf 2017-2019

Download het onderhandelakkoord van 23 november 2017

Download het besluit tot algemeen verbindendverklaring 1 oktober 2018

 

Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2015-2017

 

Download de cao voor het Uitgeverijbedrijf 2015-2017

Download het onderhandelakkoord van 7 juli 2015

Bestanden