Algemene informatie

De cao voor personeel werkzaam in de detailhandel in muziekinstrumenten en bladmuziek, pianostemmers en pianotechnici staat ook bekend onder de naam ‘cao NPMB-VMN’. De cao vormt samen met de ‘Collectieve Arbeidsovereenkomst voor personeel werkzaam in de detailhandel in dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaalzaken en hengelsportspeciaalzaken’, ook wel bekend onder de naam ‘cao Dibevo’, de cao Dibevo NPMB-VMN.

De cao wordt doorgaans door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend verklaard. Daardoor valt een groot aantal werkgevers en werknemers onder de cao. Zie voor de volledige werkingssfeer artikel 1 van de cao: ‘Op wie is deze cao van toepassing?’

De cao wordt overeengekomen tussen werkgeversorganisaties NPMB en VMN en vakbond CNV Vakmensen.


Archief

Cao NPMB-VMN 2021-2022

 • Sector: Facilitair en Techniek
 • Duur cao: 1 juli 2021 tot en met 31 maart 2022 (looptijd: 9 maanden)
 • Karakter cao: Minimum (zie artikel 3 lid 4)
 • Loonsverhogingen: 
  • 1,55%, zie ook artikel 6
 • Partijen:
  • Werkgevers: NPMB, VMN
  • Werknemers: CNV Vakmensen
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 maart 2022

Download de cao NPMB-VMN 2021-2022

Download de algemeenverbindendverklaaring van 21 juni 2021

 

Cao NPMB-VMN 2019-2021

 • Sector: Facilitair en Techniek
 • Duur cao: 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: Minimum (zie artikel 3 lid 4)
 • Loonsverhogingen: 
  • Per 1 januari 2020: 2,3%
  • Per 1 januari 2020: eenmalige uitkering ter hoogte van 2,3% van het verdiende loon over de periode van 1 juli 2019 t/m 31 december 2019
 • Partijen:
  • Werkgevers: NPMB, VMN
  • Werknemers: CNV Vakmensen
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 30 juni 2021

Download de cao NPMB-VMN 2019-2021

Download het avv-besluit van 10 december 2019

 

Cao NPMB-VMN 2017-2019

 • Sector: Facilitair en Techniek
 • Duur cao: 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 (looptijd: 24 maanden)
 • Karakter cao: Minimum (zie artikel 3 lid 4)
 • Loonsverhogingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: NPMB, VMN
  • Werknemers: CNV Vakmensen
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 30 juni 2019

Download de cao NPMB-VMN 2017-2019

Download het avv-besluit van 22 november 2018

 

Cao NPMB-VMN 2016-2017

 • Sector: Facilitair en Techniek
 • Duur cao: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 (looptijd: 12 maanden)
 • Karakter cao: Minimum (zie artikel 3 lid 4)
 • Loonsverhogingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: NPMB, VMN
  • Werknemers: CNV Vakmensen
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Onbekend

Download de cao NPMB-VMN 2016-2017

 

Cao NPMB-VMN 2013-2015

 • Sector: Facilitair en Techniek
 • Duur cao: 1 november 2013 tot en met 30 juni 2015 (looptijd: 19 maanden)
 • Karakter cao: Minimum (zie artikel 3 lid 4)
 • Loonsverhogingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: NPMB, VMN
  • Werknemers: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Onbekend

Download de cao NPMB-VMN 2013-2015

 

Cao NPMB-VMN 2011-2013

 • Sector: Facilitair en Techniek
 • Duur cao: 1 april 2011 tot en met 31 oktober 2013 (looptijd: 31 maanden)
 • Karakter cao: Minimum (zie artikel 3 lid 4)
 • Loonsverhogingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: NPMB, VMN
  • Werknemers: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Ja, tot en met 31 oktober 2013.

Download de cao NPMB-VMN 2011-2013

Download het avv-besluit van 13 juni 2013