Netwerkbijeenkomst Diversiteit & Inclusie (online!)

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT

Klik hier om deel te nemen aan de online HR-netwerkbijeenkomst, of kopieer en plak de volgende link in je browser: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWYxYTc4YjAtYTg5…

Diversiteit en inclusie staan centraal tijdens de landelijke online HR-netwerkbijeenkomst op dinsdag 7 december 2021. Op de HR-bijeenkomst delen sprekers van binnen én buiten de culturele sector hun visie, kennis en ervaringen omtrent diversiteit en inclusie.

Diversiteit en inclusie zijn een belangrijke factor, ook voor de de culturele sector. Het uitgangspunt is een open organisatiecultuur waar verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden. Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago en biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend en thuis voelt. Toch blijkt het in de realiteit lastiger om als werkgever te zorgen voor meer diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Hoe kan de culturele sector in haar rol als werkgever een bijdrage leveren aan kansengelijkheid, diversiteit en inclusie op de werkvloer?

Aanmelden voor deze netwerkbijeenkomst is vanaf nu mogelijk door eenvoudig op de knop 'aanmelden' te drukken.

Let op: deelname is gratis voor deelnemers aan de HR-community van digiPACCT en er geldt een maximum van 60 deelnemers, dus vol=vol. Mensen met HR-taken in hun portefeuille krijgen (indien nodig) voorrang.

Programma:

13.00 uur | Opening door gespreksleider Mirjam van Zaalen
13.05 uur | Plenaire aftrap door Shivan Shazad (Diversiteit in Bedrijf) over de Charter Diversiteit en het meetbaar maken van diversiteits- en inclusiebeleid
13.40 uur | Tafelgesprekken ronde 1*
14.20 uur | Pauze
14.35 uur | Plenaire sessie door Sakina Saouti (LKCA) over de Code Diversiteit & Inclusie, de P van Personeel en de uitkomsten van de eerder gehouden enquête
15.05 uur | Tafelgesprekken ronde 2*
15.45 uur | Pauze
16.00 uur: | Inspiratiesessie door Corine van Dun, ex-voorzitter van het Transgendernetwerk en TransAmbassadeur
16.45 uur | Plenaire afsluiting
17.00 uur | Einde

De tafelgesprekken* worden begeleid door de volgende mensen (en organisaties):

Halima Özen (Bibliotheek Midden-Brabant) over ‘de uitvoering van D&I-beleid’. De Bibliotheek Midden-Brabant zet zich in om een inclusievere organisatie te worden en daarmee een afspiegeling te zijn van de diverse samenleving. Een interne projectgroep kijkt naar wat daarvoor nodig is. Hoe ziet dit plan van aanpak eruit en wat is ervoor nodig om de organisatie in beweging te krijgen? Tegen welke dilemma’s liepen zij aan en welke successen zijn er al geboekt? Ga in gesprek met Halima en deel je kennis en ervaring rond dit onderwerp.

Arjan Geertsma (Melkweg) over ‘de verankering van D&I in de organisatie: hoe krijgen we leidinggevenden mee in het beleid?’. Na het oprichten van een projectgroep Diversiteit & Inclusie is het nu zaak om de vergaarde kennis om te zetten in activiteiten en die te gaan uitrollen in de organisatie. De belangrijkste vraag hierbij is: hoe krijgen we alle leidinggevenden mee in dit proces? Want daar de crux. Hoe voorkom je dat je vanuit de projectgroep steeds maar moet blijven aanjagen met het gevaar dat het onderwerp onvoldoende gaat leven?

Martin van Engel (Van Gogh Museum) over ‘inclusie en interne ambassadeurs: hoe kun je collega’s in hun kracht zetten om diversiteit en inclusie toe te passen in hun werk?’ Wat zijn de best practices om dat te realiseren? Aan de hand van ‘real cases’ gaat Martin in gesprek met de deelnemers.

Julia van Haaster & Maaike Verhoeven (ProBiblio) over ‘de organisatie als afspiegeling van de maatschappij’. Bibliotheken zijn zich aan het ontwikkelen tot publieke plekken met een maatschappelijk-educatief aanbod waar je kennis en vaardigheden kunt op doen die je in staat stellen om mee te doen met de maatschappij. Als organisatie wil de bibliotheek voor iedereen toegankelijk en een afspiegeling van de maatschappij zijn en daarom is het thema diversiteit en inclusie nu actueel en belangrijk. Dit jaar hebben wij bibliotheken een reeks van vijf workshops aangeboden waarin we steeds een ander thema centraal hebben gesteld. We zijn begonnen met bewustwording vervolgens divers en inclusief werven, inclusief communiceren, programmeren en tot slot collectie. Daarnaast hebben we twee bibliotheken intensief begeleid in een adviestraject en zijn we momenteel bezig met het ontwikkelen van een e-learning over diversiteit en inclusie.  In het tafelgesprek willen we vooral de geleerde lessen met jullie delen. We zijn heel benieuwd of jullie onze knelpunten en valkuilen herkennen en hoe jullie hier mee om gaan. Schuif aan en ga met ons in gesprek!  

Foto door Tim Mossholder via Unsplash