Open online netwerkuurtje

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT

Op dinsdag 7 februari 2023 organiseren we weer een open online netwerkuurtje. Het doel van deze online sessie is het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen rondom uiteenlopende HR-gerelateerde onderwerpen. We doen dit aan de hand van twee tot drie actuele vraagstukken die je zélf kunt inbrengen. Laat weten welke zaken jij tijdens de online kennissessie wilt bespreken. Je kunt dit doen door een reactie onderaan deze pagina achter te laten.

Link naar online bijeenkomst
Klik hier om deel te nemen aan de online themasessie (via Teams) of kopieer en plak de volgende link in je browser: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhlOTc3NDQtZDIzYS00ZDRiLTlhZjgtZGIyMTg4MzI0MmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223b6d6d0-ded4-48b9-ba1b-b36f037a380a%22%2c%22Oid%22%3a%221ea0ded9-c437-46c7-ad0d-42288fa7f49d%22%7d

Werkwijze online kennissessie
Online vergaderen geeft een andere dynamiek. Iedereen die iets over het onderwerp wil vertellen of zijn kennis of ervaring wil delen, krijgt daartoe de ruimte. Aan het begin van de vergadering wordt iedereen gevraagd haar of zijn camera aan en de microfoon uit te zetten. Zodra je iets wilt zeggen, unmute jezelf dan weer even.

Om tijd te besparen doen we geen voorstelrondje. Op de HR-Community zie je wie allemaal meedoen. Als je in de vergadering het woord neemt, noem dan ook even je naam en de organisatie waarvoor je werkt.

 

Foto door Christin Hume via Unsplash