Financiële ondersteuning na 1 oktober? Vul de enquête in!

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 24 Jul 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo II) loopt af op 1 oktober. Met name in de culturele en creatieve sector hebben veel zelfstandigen veel moeite om weer aan werk te komen. De kans is dan ook reëel dat na het aflopen van de Tozo 2 veel zelfstandigen in de moeilijkheden komen. Zeker nu de eerste tekenen van een tweede coronagolf zich aandienen.

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, in samenwerking met de belangenorganisaties FNV Zelfstandigen, PZO, ONL, ZZP Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland, het initiatief genomen om zelfstandigen te vragen hoe zij er voor staan op 1 oktober 2020.

Zij vragen daarom de hulp van zoveel mogelijk zzp’ers om het antwoord op bovenstaande vraag te kunnen formuleren. De belangrijkste vraag is; wat heb je nodig om (weer) in je eigen inkomen te kunnen voorzien.

Ben je zelfstandige en heb je een mening over hoe een eventueel aanvullende steunmaatregel eruit moet komen te zien. Doe dan mee, ga naar: https://www.perspectiefna1oktober.nl

De vragenlijst kan geheel anoniem worden ingevuld. Het invullen kost ongeveer 5 minuten.

Foto door Emily Morter via Unsplash