Gezamenlijke cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken een feit

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 24 Jul 2020
Gezamenlijke cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken een feit

Na een jarenlang onderhandelingsproces tussen werkgeversorganisaties Cultuurconnectie en VOB en vakbonden FNV, CNV, AVV en Kunstenbond is er een akkoord bereikt over de totstandkoming van een gezamenlijke cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken. Vorige maand verscheen al een voorstel.
Deze afspraken zullen de komende maanden worden uitgewerkt naar cao-teksten, waarna de nieuwe gezamenlijke cao dit najaar een feit zal zijn. De huidige ‘tussen-CAO Kunsteducatie’ blijft gelden totdat de cao-teksten van de nieuwe, gezamenlijke cao gereed zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Cultuurconnectie.

 

Foto door Chris Liverani via Unsplash