Veel werknemers maken aanspraak op een reiskostenvergoeding. Dat is vaak geregeld in de arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of de cao. Doorgaans wordt deze reiskostenvergoeding door middel van een vaste vergoeding per maand aan de werknemer toegekend. De werkgever kan dit onbelast aan de werknemer vergoeden. Nu er door veel werknemers (grotendeels) thuis wordt gewerkt vragen werkgevers zich af of zij de reiskostenvergoeding kunnen stopzetten.

Het antwoord daarop is: in beginsel wel. Een reiskostenvergoeding vormt namelijk geen deel van het loon. Het enige doel van een reiskostenvergoeding is het vergoeden van de kosten die werknemer maakt in het kader van zijn werkzaamheden. Maar er kan sprake zijn van een uitzondering. Soms kan overeen zijn gekomen dat een reiskostenvergoeding pas mag stoppen wanneer de werknemer gedurende enige tijd niet of minder reist voor zijn werk. Ook kan het onredelijk zijn om de reiskostenvergoeding direct stop te zetten terwijl de werknemer in het kader van zijn dienstbetrekking een abonnement (bijvoorbeeld een trajectkaart) heeft afgesloten die nog doorloopt. 

Overigens kan de werkgever ook gedurende de coronacrisis, met terugwerkende kracht tot 12 maart, de reiskostenvergoeding onbelast blijven vergoeden. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën besloten.

 

Foto door Alwin Kroon via Unsplash