Simpele pagina

Museum cao

Algemene informatie

De Museum cao is van toepassing op werkgevers en werknemers van een groot aantal Nederlandse musea. Onder de cao vallen in ieder geval alle Rijksmusea en een (groeiend) aantal gemeentelijke musea. In bijlage 7 van de cao is in te zien welke instellingen nu vallen onder de werkingssfeer van de cao. De cao is niet algemeen verbindend verklaard en kent een minimum-karakter (artikel 3 lid cao) wat betekent dat alleen van de cao mag worden afgeweken wanneer dit ten gunste is van de werknemer.


Archief

Museum cao 2023-2024

 • Sector: Musea
 • Datum akkoord: 2 maart 2023
 • Duur cao: 1 januari 2023 t/m 30 juni 2024 (looptijd: 21 maanden)
 • Karakter-cao: minimum
 • Loonsverhogingen:
  • Per 1 januari 2023: 5,00%
  • Per 1 april 2023: een structurele nominale verhoging van de schalen van €100 bruto op full time basis  voor de schalen 1 t/m 7.
  • Per 1 juli 2023: een structurele nominale verhoging van de schalen van €100 bruto op full time basis voor de schalen 8 t/m 15.
 • Belangrijkste wijzigingen:
  • D​​​​uurzame inzetbaarheid
  • Herziening functiehandboek
  • Mogelijkheid tot zelfroosteren (zie artikel 7 cao)
 • Partijen:
  • Werkgevers: Museumvereniging
  • Werknemers: Kunstenbond, FNV Media & Cultuur, CNV Zorg & Welzijn, CMHF
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de Museum cao 2023-2024

Download het onderhandelingsakkoord van 2 maart 2023

Download de nieuwe salaristabellen per 1 januari 2023


Museum cao 2021-2022

 • Sector: Musea
 • Datum akkoord: 10 december 2021
 • Duur cao: 1 april 2021 t/m 31 december 2022 (looptijd: 21 maanden)
 • Karakter-cao: minimum
 • Loonsverhogingen:
  • 1,00% per 1 januari 2022
  • 2,50% per 1 juli 2022
  • Eenmalige uitkering van €1.000,- in december 2021
 • Belangrijkste wijzigingen:
 • Partijen:
  • Werkgevers: Museumvereniging
  • Werknemers: FNV Media & Cultuur, CNV Zorg & Welzijn, CMHF
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

 

Download de Museum cao 2021-2022

Lees alle informatie over het onderhandelsakkoord van 10 december 2021


Museum cao 2018-2020

 • Sector: Musea
 • Datum akkoord: 12 december 2018
 • Duur cao: 1 oktober 2018 t/m 30 september 2020 (ongewijzigd verlengd tot 1 april 2021)
 • Karakter-cao: minimum
 • Loonsverhogingen:
  • 2,25% per 1 oktober 2018
  • 2,50% per 1 oktober 2019
 • Belangrijkste wijzigingen: de cao 2018-2020 is in ieder geval tot 1 april 2021 ongewijzigd verlengd.
 • Partijen:
  • Werkgevers: Museumvereniging
  • Werknemers: FNV, CNV, CMHF
 • Status: Geëxpireerd
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de Museum cao 2018-2020

Download het onderhandelakkoord van 12 december 2018

 

Museum cao 2016-2018

 • Sector: Musea
 • Duur cao: 1 oktober 2016 t/m 30 september 2020
 • Karakter-cao: minimum
 • Loonsverhogingen:
  • 1,75% per 1 oktober 2016
  • 1,50% per 1 oktober 2017
 • Partijen:
  • Werkgevers: Museumvereniging
  • Werknemers: FNV, CNV, CMHF
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de Museum cao 2016-2018

 

Museum cao 2015-2016

 • Sector: Musea
 • Duur cao: 1 april 2015 t/m 30 september 2016
 • Loonsverhogingen:
  • 1,50% per 1 april 2015
  • 0,70% per 1 januari 2016
 • Partijen:
  • Werkgevers: Museumvereniging
  • Werknemers: FNV, CNV, CMHF
 • Status: Actief
 • Algemeen verbindend verklaard: Nee

Download de Museum cao 2015-2016

Bestanden