Nieuwe cao voor het Omroeppersoneel ondertekend

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 11 Nov 2020

Afgelopen donderdag 5 november hebben de sociale partners betrokken bij de cao voor het Omroeppersoneel een handtekening gezet onder het cao-protocol. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019 en loopt tot 31 december 2021. In tegenstelling tot de leden van vakbonden NVJ en CNV heeft FNV Media & Cultuur niet ingestemd met het eindbod van de werkgevers. Desondanks is de cao ‘gewoon’ van toepassing op alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

Belangrijk onderdeel van de nieuwe cao is een eigen sectorcode genaamd ‘Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep‘. Hierin is onder andere opgenomen dat zelfstandigen voortaan een minimumtarief kunnen hanteren dat 150% hoger ligt dan het salaris van het bruto-salarisniveau van een vaste medewerker.

Meer informatie over de cao voor het Omroeppersoneel vind je hier. Een overzicht van alle bestaande collectieve arbeidsovereenkomst in de culturele en creatieve sector vind je op onze cao-kaart.

Cao-protocol Publieke Omroepen ondertekend | NVJ.nl

FNV tekent eindbod cao Publieke Omroep niet | FNV.nl

Download cao-protocol van 5 november 2020

Download Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep

 

Foto door Steve Harvey via Unsplash