Vorig jaar publiceerde het aan de Universiteit van Amsterdam gelieerde onderzoeksinstituut AIAS-HSI een onderzoek naar de flexibilisering van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Daarin werd onder andere ook aandacht besteed aan de zogenaamde 'multiple jobholder'. Iemand die meerdere banen/posities combineert, bijvoorbeeld twee banen in loondienst of zzp’er in combinatie met loondienst. Een manier van werken die (ook) in de culturele en creatieve sector toeneemt. Onlangs verscheen in het Tijdschrift voor HRM een nader onderzoek naar de positie van de multi-jobber.

Armoede

De situatie van multi-jobbers is precair: "in Nederland hebben multi-jobbers gemiddeld een lager inkomen en twee keer zoveel kans om in armoede te belanden als werkenden met één baan. Weliswaar combineert één op de drie multi-jobbers meerdere banen van goede kwaliteit, een even zo groot deel heeft twee banen die juist geen goed loon hebben en weinig zekerheid bieden. Gemiddeld is het brutoloon van multi-jobbers ruim een vijfde lager dan van mensen met één baan".

In Europees verband bezien zijn er in Nederland een groot aantal multi-jobbers die te maken hebben met een onzekere arbeidsmarktpositie. Een mogelijke oorzaak is dat relatief veel Nederlandse multi-jobbers in hun eerste baan als zelfstandige werken of twee kleine deeltijdbanen combineren. Het kan zijn dat sommige mensen het hebben van meerdere banen zien als verrijking maar de onderzoek vermoeden dat de meeste mensen in Nederland simpelweg meerdere banen nodig hebben om voldoende inkomen of zekerheid te hebben.

Weinig oog

Helaas hebben organisaties vaak nog weinig oog voor mensen die meerdere banen hebben, anders dan mensen die bijvoorbeeld zorgverlof opnemen. Met name voor werknemers met een variabele arbeidsduur of een oproepcontract die meer uren stand-by moeten zijn dan zij feitelijk werken geldt dat roosterwijzigingen in de ene baan grote gevolgen kunnen hebben voor de tweede baan. Hierdoor kunnen werknemers zich zwaar belast voelen en een hoge werkdruk ervaren. Het devies van de onderzoekers luidt dat leidinggevenden en personeelsmanagers hiervoor meer oog zouden moeten hebben.

Voordelen

Overigens kan het voor een organisatie ook voordelen hebben om multi-jobbers aan het werk te hebben. Wanneer een werknemers in één baan nieuwe vaardigheden ontwikkelt, kan ook de andere werkgever daarvan profiteren. Daardoor wordt synergie of verrijking gecreëerd, aldus de onderzoekers.

Aanbevelingen

In het artikel, dat te lezen is op de website van Tijdschrift voor HRM, doen de onderzoekers enkele aanbevelingen voor de HR-praktijk die ook voor de culturele en creatieve sector relevant zijn:

  • Besteed in HR-beleid expliciet aandacht aan het feit dat medewerkers meerdere werkkringen kunnen hebben, mede met het oog op overbelasting;
  • Sta open voor vragen om urenuitbreiding voor medewerkers met (te) kleine contracten;
  • Benut de mogelijke synergie of verrijking die multi-jobbers kunnen creëren;
  • Combinatie van banen kan als retentiemechanisme werken, bijvoorbeeld als medewerkers hun eerste baan graag (blijven) vervullen, maar deze onvoldoende inkomen oplevert; HR-afdelingen kunnen dan een actieve rol spelen bij het vinden van extra werk.

Lees meer:

Arbeidsmarkt creatieve industrie verder geflexibiliseerd | digiPACCT.nl

Multi-jobber zit vaak in netelige situatie | Tijdschrift voor HRM

 

Foto door Marvin Meyer via Unsplash