Akkoord cao Kunsteducatie 2021-2022

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 20 Jan 2022

De sociale partners in de kunsteducatie zijn tot een nieuwe cao gekomen. Eind 2021 werd het principeakkoord aan de leden voorgelegd en daarmee heeft de achterban van zowel de werkgeversvereniging Cultuurconnectie alsmede de vakbonden Kunstenbond en AVV ingestemd. Zie ook de website van Cultuurconnectie.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 november 2021 tot en met 31 december 2022. Er is onder andere een loonsverhoging afgesproken van 1,0% per 1 januari 2022 en 1,5% per 1 juli 2022. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het scholingsbudget en een nieuw functiewaarderingssysteem. Ook hebben sociale partners protocolafspraken gemaakt over een gezamenlijke lobby, de aanpak van werkdruk en roostering, de 'groene baan', werken in het weekend en onregelmatigheidstoeslag (ORT).

De sociale partners zijn op dit moment nog bezig met de uitwerking van de nieuwe cao-teksten. Zodra deze is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal deze worden verwerkt in de cao-kaart. Wel zijn de salaristabellen per 1 januari 2022 al gepubliceerd. Deze zijn te vinden op de cao-pagina van de cao Kunsteducatie.

 

Foto door Jakayla Toney via Pexels