Akkoord over premieverhoging omscholingsregeling dansers

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 1 dec 2021

Sociale partners in de toneel- en danssector, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Kunstenbond hebben een akkoord bereikt over een premieverhoging voor de regeling Omscholing Dansers Nederland (ODN).

Dat maakt de NAPK bekend op haar website. De omscholingsregeling is bedoeld om dansers te begeleiden bij het maken en verwezenlijken van een toekomstbestendig carrièreperspectief. Het fonds dreigde echter onder peil te raken. Voornamelijk door het feit dat werkgeverspremies de afgelopen jaren niet altijd zijn afgedragen. Eerder al maakte de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, bekend middelen (€500.000) vrij te willen maken om het fonds eenmalig aan te vullen. Dat deed zij onder de voorwaarde dat werknemers en werkgevers afspraken zouden maken over een structurele premieverhoging. Dat is nu gebeurd.

Per 1 januari 2022 zullen de werkgevers 6,93% van het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag gaan afdragen en werknemers 2,32%. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Cao ODN, waaraan alle dansleden van de NAPK zijn gebonden. Sociale partners beogen deze cao in de loop van het voorjaar 2022 algemeen verbindend te laten verklaren.

Meer over de Omscholing Danders Nederland vind je op de website: https://www.omscholingdansers.nl

 

Foto door Rainier Ridao via Unsplash