Werkenden die onder de cao Kunsteducatie vallen kunnen in 2023 rekenen op onder andere twee loonsverhogingen, zo laat de Kunstenbond weten op haar website.

De loonsverhoging bestaat uit een vast bedrag voor elke trede in het loongebouw, in plaats van een percentage. Dat betekent dat werknemers in lagere salarisschalen er relatief meer op vooruitgaan. Per 1 januari 2023 komt er op elke trede in het loongebouw €100,- bruto bij  En per 1 juli 2023 volgt een salarisverhoging van €75,- bruto per trede. Daarnaast ontvangen medewerkers die onder de cao valen uiterlijk op 1 maart 2023 een eenmalige uitkering van €250,- bruto naar rato van de omvang van het dienstverband, met een minimum van €100,- bruto per werknemer. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de werknemer op 31 december 2022 in dienst moet zijn geweest. Dit is ook de peildatum voor de bepaling van de omvang van het dienstverband. De eenmalige bijdrage is bedoeld om de hoge inflatie voor werkenden enigszins te compenseren.

Naast bovenstaande afspraken zijn verder regelingen getroffen op het gebied van:

  • verhoging reiskostenvergoeding;
  • uitbreiding verlofregeling voor gendertransitie;
  • afspraken over gezamenlijke lobby;
  • werkgelegenheid, stabiele dienstverbanden en optimale invulling van de normjaartaak.

Ten slotte roepen de sociale partners zzp'ers op om gebruik te maken van de rekentool van digiPACCT bij het berekenen van hun uurtarief.

Lees ook:

Nieuwe cao Kunsteducatie met grote meerderheid van stemmen aangenomen | Kunstenbond.nl

 

Foto door Siniz Kim via Unsplash