Akkoord voor nieuwe museum-cao

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 28 Dec 2021

De sociale partners in de museumbranche, FNV Media & Cultuur, CNV Zorg & Welzijn, CMHF en de Museumvereniging zijn op 10 december jl. tot een nieuwe cao gekomen. De Museum-cao is met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021 van kracht en loopt tot 31 december 2022. 

Er is een loonsverhoging overeengekomen van 1% per 1 januari 2022 en 2,5% per 1 juli 2022. Daarnaast ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van €1.000 in december 2021. Daarnaast is er een passage in de cao opgenomen over rouwverlof. Over andere niet-financiële afspraken praten de sociale partners in 2022 verder.

De Museum-cao is van toepassing op de medewerkers van alle Rijksmusea en een aantal gemeentelijke musea. 

Meer informatie over de Museum-cao vind je op onze cao-kaart.