De sociale partners in de kunsteducatie zijn tot een nieuwe cao gekomen, zo melden onder andere Cultuurconnectie, de branchevereniging voor amateurkunst, cultuureducatie en volksuniversiteitswerk en de Kunstenbond op hun websites. Op 17 november 2023 waren zij reeds tot een onderhandelingsresultaat gekomen en inmiddels hebben de leden ingestemd met dit resultaat.

De belangrijkste afspraken in de cao Kunsteducatie 2024 op een rijtje:

  • Looptijd: de cao is geldig van 1 januari tot en met 31 december 2024. Er wordt onderzocht of er voor de zomer van 2024 een nieuwe cao voor 2025 kan worden overeengekomen.
  • Gezamenlijke lobby: voortbouwend op eerdere stappen, wordt een werkgroep opgericht om te lobbyen voor wettelijke verankering van kunsteducatie en het bevorderen van evenwichtig beleid op lokaal niveau.
  • Loonverhoging: er zijn twee loonverhogingen afgesproken: 3,50% per 1 januari 2024 en 3,00% per 1 september 2024. Ook vindt er eenmalige uitkering plaats aan werknemers ten hoogte van €100, onafhankelijk van de omvang van het dienstverband.
  • Extra feestdag: de jaarurennorm wordt aangepast om werknemers een extra verlofdag toe te kennen, die zij zelf kunnen inzetten afhankelijk van hun persoonlijke overtuigingen of belangrijke dagen. 
  • Onregelmatigheidstoeslag: aanpassing van de toeslag, inclusief een overgangsregeling voor werknemers die al onder de huidige regeling vallen.
  • Klachtenprocedure ongewenst gedrag: de externe klachtenprocedure wordt opnieuw in de cao opgenomen, waarbij organisaties verantwoordelijk zijn voor een veilige werkomgeving.
  • Protocolafspraken: deze omvatten onder andere duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, pensioenregeling, participatiebanen, arbeidsmarktagenda, een onderzoek naar het Individueel Keuzebudget, en initiatieven voor een 'groene baan'.

Deze nieuwe cao-afspraken markeren een weer een volgende stap in de bevordering van de arbeidsvoorwaarden in de sector Kunsteducatie. Meer details over de cao en de volledige tekst zullen binnenkort beschikbaar zijn op de website van digiPACCT.

Foto door Kelli Tungay via Unsplash