Cao-akkoord voor architectenbureaus 2021-2023

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 20 Mei 2021

Op 19 mei 2021 hebben alle cao-partijen bij de Cao voor Architectenbureaus ingestemd met een nieuwe cao die met terugwerkende kracht in werking treedt van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023. Dat heeft de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus zojuist bekend gemaakt op haar website.

De sociale partners bij de cao (BNA, FNV, CNV en De Unie) hebben onder meer afspraken gemaakt over de loonontwikkeling. De totale loonstijging over twee jaar is 4% inclusief 0,5% compensatie voor het niet verhogen van de pensioenpremie in 2021. Deze 0,5% geldt per 1 juli 2021.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de pensioenpremie, wendbaarheid in goede en slechte tijden (de mogelijkheid om ontheffing te krijgen van cao-bepalingen), het minimumloon, aanvullend geboorteverlof, uurtarief voor zzp'ers, protocolafspraken over thuiswerken, werkdruk en een evaluatie reparatie derde ww-jaar.

Ook voor deze cao zal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een algemeenverbindendverklaring worden aangevraagd. Meer informatie daarover lees je in ons artikel 'Wat betekent het als een cao algemeen verbindend is verklaard?'.

Nadere informatie over het cao-akkoord is te lezen op de website van de BNA.

 

Foto door Daniel McCullough via Unsplash