Medewerkers in het hoger beroepsonderwijs hebben definitief een nieuwe cao, zo meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) op haar website. De vakbondsleden en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen hebben het eerder gesloten principe-akkoord omarmd. De cao heeft een looptijd van vijftien maanden en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2023 en loopt t/m 30 juni 2024.

Werkenden die onder de cao vallen krijgen, afhankelijk van hun schaalindeling, een loonsverhoging tussen de 6,36 en 13,8%. Daarnaast ontvangen werkenden per september 2023 een incidentele pensioengevende uitkering van € 833,- bruto naar rato van het dienstverband.

Verder zijn er o.a. afspraken gemaakt over:

 • Verzekeren inkomensterugval gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 • Werkdruk
 • Vitaliteit
  • Startersregeling en DI-uren
  • Geboorteverlof
  • Uitbreiding keuzemenu
  • Uitbreiden WS-regeling (werktijdvermindering senioren)
 • Inschaling docenten
 • Dienstverbanden D-3 en werken na AOW
 • Overige aanpassingen waaronder salderingsregeling contributie Kunstenbond

In de culturele en creatieve sector is de cao voornamelijk van toepassing op werkenden in het kunstvakonderwijs, bijvoorbeeld bij conservatoria.

Lees ook:

Cao-akkoord hbo is definitief | Algemene Onderwijsbond

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo | Vereniging Hogescholen

 

Foto door Marius Masalar via Unsplash