Leden van de Kunstenbond/Ntb hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat van de cao Nederlandse Orkesten 2021-2022 en de cao Remplaçanten 2021-2022. Er is onder meer een salarisverhoging van 5% overeengekomen in de cao; per 1 januari 2021 2% en 1 januari 2022 3%.

De nieuwe cao’s hebben daarnaast een vernieuwd hoofdstuk Loopbaan en Ontwikkeling. Het uitgangspunt is hierbij dat musici in dienst van het orkest succesvol, gezond en met plezier moeten kunnen werken en zich met het oog daarop permanent ontwikkelen. Aan musici worden hoge eisen gesteld op muzikaal, fysiek en mentaal gebied. Het vraagt van hen permanente zorg om blijvend aan deze eisen te voldoen. De werkgever wil musici daarbij – zowel in arbeidsvoorwaarden als in de organisatie van het werk – faciliteren, bijvoorbeeld door rekening te houden met planning van werk- en hersteltijd en gelegenheid tot voorbereiding en zelfstudie.

Een sociaal veilige en prettige werkomgeving is eveneens belangrijk, waarvoor werkgever én werknemer/remplaçant verantwoordelijkheid dragen. Het is belangrijk dat musici zich kunnen en durven uitspreken wanneer dat wenselijk is, in gesprek met leidinggevenden maar ook onderling.

Ten slotte is het nieuwe hoofdstuk Planning aangepast. De cao biedt nu meer garanties voor werknemers, die niet langer beschikbaar hoeven te zijn op korte termijn indien er andere werk- of privéverplichtingen zijn.

Cao-akkoord Stichting Omroep Muziek

Ook voor werknemers van de Stichting Omroep Muziek (Groot Omroepkoor (GOK) en het Radio Filharmonisch Orkest (RFO)) is er een nieuwe cao tot stand gekomen. Voor deze groep is een loonsverhoging van 3% overeengekomen per 1 januari 2022. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd naar €1500 euro bij een fulltime aanstelling.

Ook wordt verder onderzoek ingesteld naar marktconforme tarieven voor de buitencategorie solo’s voor koorleden, naar de toepassing van artikelen m.b.t. repetitietijden en dienstlijsten, en naar (voorwaarden voor) uitbreiding van deeltijdcontracten bij het koor.

Zie ook:

Leden van de Kunstenbond/Ntb stemmen in met cao Nederlandse Orkesten en cao Remplaçanten | Kunstenbond.nl

Leden van de Kunstenbond/Ntb stemmen in met cao Stichting Omroep Muziek | Kunstenbond.nl
 
Foto door Joah Legg via Unsplash