Werkgevers betrokken bij de cao voor het Omroeppersoneel hebben met de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) een nieuwe cao afgesloten voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2024. Dat bericht onder andere de NVJ op haar website. Daarbij kunnen werkenden die onder de cao vallen uitzien naar een loonsverhoging van 5% per 1 januari 2024 en daaroverheen nog een verhoging van 3,5%. Opvallend is de afwezigheid van FNV en CNV als betrokken vakbonden.

Naast een structurele loonsverhoging van 8,5% ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van 5% over het jaarsalaris 2023 per 1 januari 2024. Ook de freelance-tarieven voor nieuwe en voortgezette opdrachten volgen per 1 september 2023 de cao-verhogingen: 5% per september 2023 en 3,5% per januari 2024.

Verder wordt de ketenbepaling aangepast van 6 tijdelijke contracten in 4 jaar naar maximaal 3 in 2 jaar. Ook committeren de betrokken omroepen zich aan het creëren van meer vaste banen. De inzet is om per 1 januari 2027 een verhouding van 80 procent vaste en 20 procent tijdelijke contracten te realiseren.

De maandelijkse stagevergoeding wordt met ingang van 1 januari 2024 vastgesteld op 475 euro. Vanaf 1 januari 2025 groeit de stagevergoeding ook mee met de indexeringen van de cao-salarissen.

Of de FNV en/of CNV zich alsnog voegen bij het tussen de werkgevers en NVJ gesloten akkoord is niet bekend.

Lees ook:

Akkoord over omroep-cao 2024 | NPO.nl

Leden stemmen voor cao Publieke Omroep | NVJ.nl

Nieuwe omroep-cao behalve oneerlijk ook ongeldig | FNV.nl

 
Foto door Martin Deutsch via Flickr.com