De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Kunstenbond hebben eind december 2021 een akkoord bereikt over een nieuwe cao Toneel en Dans. De cao heeft een tweejarige looptijd en geldt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

De algemene salarisverhogingen die overeengekomen zijn bedragen per 1 januari 2,50% en per 1 januari 2023 2,50%. Ook de minimum tariefopslag voor zzp’ers wordt per 1 januari 2022 verhoogd van 40% naar 50%.

Daarnaast zijn de volgende nieuwe onderwerpen in de cao opgenomen:
– een (tijdelijke) vroegpensioen/RVU-regeling;
– een vergoedingsregeling voor bhv- en preventiemedewerkers;
– een bepaling over het op organisatieniveau aanbieden van een vergoeding voor thuiswerken;
– een richtlijn/advies voor het omgaan met zeer korte contracten.

Voor alle informatie over de cao Toneel en Dans ga je naar onze cao-pagina cao Toneel en Dans.

Zie ook:

NAPK: Nieuwe cao Toneel en Dans 2022-2023

digiPACCT: cao Toneel en Dans
Kunstenbond: cao Toneel en Dans
 
Foto door Samantha Weisburg via Unsplash