Op 21 september 2023 hebben de sociale partners een akkoord bereikt over de verlenging van de cao voor Nederlandse Orkesten en de cao Remplaçanten Nederlandse orkesten, dat meldt de Kunstenbond op haar website. De vernieuwde cao's gaan in op 1 oktober 2023 en hebben een looptijd tot en met 30 juni 2024.

Salarisontwikkeling

De salarissen zullen structureel verhoogd worden. Per 1 oktober 2023 wordt er een stijging van 3,5% doorgevoerd en per 1 maart 2024 komt daar nog eens een stijging van 1,5% bij. Deze wijzigingen worden na de afsluiting van de cao toegepast in de salaristabellen en in de salarisbetalingen.

Daarnaast hebben de partijen afgesproken om bepaalde protocolafspraken, die al onderdeel waren van de vorige cao, verder uit te werken en mogelijk te implementeren tijdens de looptijd van de huidige cao. Hieronder vallen:

  • Evaluatie van artikel 6
  • Meerwerk
  • Forfait
  • Tegemoetkoming in de kosten voor instrumentonderhoud
  • Tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer.

Een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen voor de remplaçanten-cao betrof de protocolafspraak over het verstrekken van een overzicht van op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden. Volgens de vernieuwde afspraak zal elke remplaçant bij indiensttreding een actueel overzicht ontvangen van deze arbeidsvoorwaarden en hoe deze van toepassing zijn op remplaçanten. Dit overzicht zal ook de arbeidsvoorwaarden bevatten die lokaal zijn vastgesteld ter aanvulling op de cao die geldt voor de vaste musici van het desbetreffende orkest.

Lees ook:

Nieuwe cao Nederlandse Orkesten aangenomen | Kunstenbond.nl

 

Foto door Larisa Birta via Unsplash