De nieuwe cao voor Gemeenten is definitief nu het bestuur van de VNG heeft ingestemd met het principe-akkoord van 21 februari 2023, dat meldt de VNG op haar website.

De cao Gemeenten kent een looptijd van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Er is een loonsverhoging overeengekomen van €240 per 2 januari en daarna een verhoging van 2%. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over onder andere:

  • aanpassing van het loongebouw;
  • verlof en vitaliteit (extra bovenwettelijke vakantiedag, 5 mei wordt een jaarlijkse vrije dag), verlofsparen en een RVU-regeling;
  • bovenwettelijke sociale zekerheid;
  • ouderschapsverlof en onbetaald WAZO-verlof;
  • duurzame mobiliteit;
  • inclusieve cao;
  • correcties cao-tekst.

Verder is opvallend dat het voornemen is genomen om het hoofdstuk kunsteducatie uit de cao onder te brengen onder de cao Kunsteducatie:

Cao-partijen doen een gezamenlijke studie naar de manier waarop de laatste instellingen voor kunsteducatie die onder de cao Gemeenten en de Cao SGO kunnen vallen, worden ondergebracht bij de cao Kunsteducatie. Daarmee gaat op een nader te bepalen datum hoofdstuk 14 Kunstzinnige vorming uit de cao verdwijnen.

Wat hiervan de mogelijke consequenties zijn is op dit moment nog niet bekend.

Lees ook:

Principeakkoord van 21 februari 2023 | digiPACCT

Cao Gemeenten en cao SGO nu definitief | VNG.nl

Volledige tekst cao Gemeenten 2023

 

Foto door Maks_lab via Shutterstock