De cao Kunsteducatie is in ongewijzigde vorm verlengd tot 1 november 2021. Dat maakt de brancheorganisatie Cultuurconnectie bekend op haar website.

Ook is er een verzoek ingediend bij het ministerie van SZW om de algemeenverbindendverklaring voor deze periode te verlengen.

De cao zou oorspronkelijk aflopen per 1 juli jl. in de hoop dat de gezamenlijke cao voor kunsteducatie en bibliotheken dan tot stand zou zijn gekomen. Het lijkt er echter op dat dit voorlopig niet zal gebeuren nu de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) heeft laten weten niet langer achter het onderhandelaarsakkoord te staan. Om deze reden zijn de onderhandelingen over een cao OB-KE gestopt en gaan de sociale partners uit de bilbiothekensector nu over een nieuwe cao OB onderhandelen.

De sociale partners kunsteducatie spreken echter wel de wens uit om te komen tot één arbeidsvoorwaardenpakket voor organisaties met zowel een bibliotheek als een kunsteducatie-component.