Sociale partners betrokken bij de cao Nederlandse Podia, de VSCD en de Kunstenbond, hebben besloten om de werknemers in de sector te compenseren voor de hoge inflatie door een tussentijdse structurele loonsverhoging van 5% overeen te komen.

De huidige cao, waarin een loonstijging van respectievelijk 3% en 2,5% was overeenkomen, loopt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023. Gezien de torenhoge inflatie en het bijbehorende koopkrachtverlies zijn de sociale partners opnieuw aan tafel gegaan en is besloten de cao open te breken.

De lonen gaan nu structureel extra omhoog. Per 1 januari stijgen de lonen van de werknemers in de cao Nederlandse Podia met 5% in plaats van 2,5%. Dat betekent dat in de duur van deze cao de lonen 8% stijgen. 

Eerder al werden er door partijen in de poppodia en -festivals en architectenbranche tussentijdse loonsverhogingen dan wel eenmalige uitkeringen overeengekomen.

 

Foto door Paolo Chiabrando via Unsplash