De cao Omscholing Dansers Nederland (ODN) is algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat alle dansgezelschappen die onder de werkingssfeer van deze cao vallen verplicht premie moeten afdragen aan de ODN.

De Omscholingsregeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor dansers in Nederland. Door afdracht kan voor elke danser een kapitaal worden opgebouwd waarmee dezeop het moment dat de carrière binnen de dans tegen het einde aan loopt zich kan laten omscholen. Door de algemeenverbindendverklaring kunnen individuele werkgevers worden gedwongen om premie af te dragen. Dit geldt vanaf 1 januari 2023 en loopt tot in ieder geval eind 2027.

Lees ook:

Omscholingsregeling Dansers Nederland

Nieuwsbericht Kunstenbond.nl

Bekendmaking Staatscourant

 

Foto door Ahmad Odeh via Unsplash