Cao Toneel en Dans 2022-2023 algemeen verbindend verklaard

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 24 Jun 2022

Op 2 juni is de algemeenverbindendverklaring (avv) van de cao Toneel en Dans 2022-2023 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat alle organisaties die onder de werkingssfeer van de cao vallen verplicht zijn om deze toe te passen, of zij nou wel of niet lid zijn van de brancheorganisatie NAPK.  De algemeenverbindendverklaring heeft, net als de cao, een tweejarige looptijd en geldt tot 1 januari 2024.

In de cao Toneel en Dans staat verder gespecificeerd wie er onder de werkingssfeer vallen:

Werkgevers zijn:

1. Elke in Nederland gevestigde rechtspersoon, die:

  • uitsluitend of in hoofdzaak toneel en/of dans* produceert en/of uitvoert, gemeten naar ten minste 50% van de loonsom van de organisatie én die;
  • daartoe op basis van een arbeidsovereenkomst één of meer werknemer(s) in dienst heeft zoals gedefinieerd in deze cao én die
  • op basis van continuïteit toneel en/of dans produceert, door ten minste één toneel- en/of dansproductie per jaar of per seizoen uit te brengen of te hernemen. Daarbij geldt dat de totale periode waarin deze productie(s) wordt of worden voorbereid, gerepeteerd en/of opgevoerd tenminste 6 maanden duurt.

2. Nationale Opera & Ballet (NO&B), bedrijfsonderdeel Het Nationale Ballet

Daarnaast staat ook beschreven wat er allemaal onder 'toneel en dans' moet worden verstaan: "Toneel en/of dans in de ruimste zin van het woord, met of zonder muziek en/of tekst, voor alle leeftijds- en publieksgroepen, op podia of op locatie. Toneel en/of dans kan elementen bevatten van andere (podium)kunstdisciplines. Uitgezonderd zijn producties die uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit muziek, opera, operette, musical, cabaret, poppenspel en/of circus".

Eerder dit jaar sloten de sociale partners bij deze cao, Kunstenbond en NAPK, een principeakkoord. Zij kwamen onder andere het volgende overeen:

  •  structurele loonsverhoging van 5% in 2 jaar;
  • vergoedingsregeling inzake medewerking publiciteit en beeld- en geluidsregistratie;
  • regeling inzake ongewenste omgangsvormen;
  • richtlijn voor het omgaan met zeer korte contracten, en;
  • ophoging minimumtarief voor zzp’ers naar 150%.

Meer informatie over dit akkoord vind je in het nieuwsbericht daarover.

Lees ook:

Download de algemeenverbindendverklaring van 2 juni 2022 | Overheid.nl

Wat betekent het als een cao algemeen verbindend is verklaard? | digiPACCT

 

Foto door Ahmad Odeh via Unsplash