Derde en laatste ronde HR-voucherregeling geopend

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 16 Sep 2022

Ontvangers van een meerjarige productie- of festivalsubsidie kunnen via het CAOP voor de derde en laatste keer een HR-voucher aanvragen voor ondersteuning bij hun HR- en organisatiebeleid. Met de voucher kun je voor maximaal 20.000 euro een adviseur inhuren die je verder helpt met HR-vraagstukken binnen jouw organisatie.

Je kunt de HR-voucher bijvoorbeeld aanvragen voor:

  • Advies over verschillende contractvormen;
  • Ontwikkeling van opleidingsbeleid voor je medewerkers;
  • Advies over de toekomst van de organisatie en daarbij passend HR-beleid en HR-instrumenten;
  • Advies over een sociaal veilige werkomgeving;
  • Begeleiding bij de verdere verankering van het diversiteitsbeleid in je organisatie;
  • Advies en ondersteuning bij vragen over passende pensioenregelingen.

Uitgangspunten derde aanvraagronde

Het aan te vragen bedrag is maximaal 20.000 euro inclusief btw. Je kunt de HR-voucher aanvragen als de instelling of het gezelschap waarvoor je werkt een meerjarige productie- of festivalsubsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangt.
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wacht niet te lang, want op=op.

Aanvragers uit de eerste ronde kunnen nogmaals aanvragen

Je kunt ook een HR-voucher aanvragen als een eerdere aanvraag gehonoreerd is, mits je aanvraag is ingediend tijdens de eerste ronde. Het maximaal aan te vragen bedrag was toen 6.000 euro. Houd er rekening mee dat het maximaal aan te vragen bedrag in deze derde ronde (20.000 euro) verminderd dient te worden met het eerder toegekende bedrag.
Je komt niet meer in aanmerking voor de HR-voucher als je in de tweede ronde een aanvraag hebt ingediend.

Achtergrond

De HR-voucherregeling is een initiatief van de zes Rijkscultuurfondsen en wordt bekostigd door het ministerie van OCW. Het CAOP verzorgt het traject namens de zes Rijkscultuurfondsen en biedt ondersteuning bij het indienen en verwerken van aanvragen. Ook verzorgt het CAOP de communicatie rondom de HR-voucher.

Aanvragen

Benieuwd of jouw organisatie een aanvraag kan doen? Kijk dan op de website van HR-voucher Cultuur en dien een aanvraag in. Ook vind je hier inspirerende interviews met eerdere aanvragers.
Je kunt bij het CAOP terecht met al je vragen, ook als je nog niet duidelijk voor ogen hebt voor welk vraagstuk je de HR-voucher wilt inzetten. De contactgegevens vind je hier.

Bron: https://fondspodiumkunsten.nl/nl/actueel/nieuws/hr_voucherregeling_voor…