Wanneer je als werkgever en werknemer een tijdelijk contract van zes maanden of langer afsluit dan geldt een aanzegtermijn. Dit betekent dat je als werkgever schriftelijk aan dient te geven of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. In de praktijk wordt dit schriftelijkheidsvereiste nog wel eens vergeten, doorgaans zonder al te veel gevolgen. Zeker in het geval wanneer de werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst toch al ander werk heeft gevonden. Maar ook wanneer de werknemer geen nadeel ondervindt van het niet inachtnemen van het schriftelijkheidsvereiste is de aanzegboete van toepassing. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald in zijn arrest.

De regeling van de aanzegplicht in artikel 688 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is namelijk van dwingend recht. De bepaling beoogt de positie van de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aldus te versterken dat hij door middel van een schriftelijke aanzegging tijdig duidelijkheid verkrijgt over het al dan niet voortzetten van zijn arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad legt uit dat de wetgever er bewust voor heeft gekozen dat wanneer de werkgever de plicht tot schriftelijke aanzegging niet naleeft, de aanzegvergoeding verschuldigd is. De aanzegvergoeding heeft dan ook mede het karakter van een prikkel tot naleving van de plicht tot schriftelijke aanzegging. Met dat karakter strookt om aan te nemen dat de aanzegvergoeding steeds verschuldigd is bij niet-inachtneming van de schriftelijkheidseis, ook indien voor de werknemer langs andere weg duidelijk was dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet of de werknemer geen nadeel heeft geleden door het niet naleven van de schriftelijkheidseis.

Voor alle medewerkers die dus arbeidsovereenkomsten afsluiten voor hun organisatie is het dan ook belangrijk om, naast tijdig duidelijkheid te scheppen voor een werknemer over het al dan niet verlengen van haar of zijn contract, bij het niet-verlengen van een arbeidsovereenkomst dit altijd schriftelijk (en tijdig) mede te delen!

Lees ook:

ECLI:NL:HR:2022:1374

Wat is een aanzegging en hoe moet de werkgever dat doen? | digiPACCT.nl

Wat is een aanzegtermijn? | Rijksoverheid.nl

 

Foto door Amy Hirschi via Unsplash