Extra salarisverhoging voor architecten

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 15 Nov 2022

De sociale partners betrokken bij de Cao voor Architectenbureaus hebben afgesproken om collectief tot een extra loonontwikkeling van 3,25% te komen in de huidige cao naast de eerder afgesproken verhoging van 0,75% per 1 januari 2023.

Op de website van de BNA is te lezen dat de meeste architectenbureaus het onderhandelingsakkoord ondersteunden maar dat er ook zorgen zijn over de conjuncturele ontwikkeling en kostenstijgingen bij de bureaus. Met de positieve instemming zal de salarisverhoging, na een algemeenverbindendverklaring door het ministerie van SZW, voor alle Nederlandse architectenbureaus gelden.

De loonstijgingen in de huidige cao voor architectenbureaus waren afgesproken in de eerste helft van 2021, een andere wereld zonder oorlog in Oekraïne of hoge inflatie.

De Cao voor Architectenbureaus loopt af op 28 februari 2023 maar cao-partijen BNA, FNV, CNV en De Unie wilden gezien de hoge inflatie niet wachten tot de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Cao-partijen hebben daarom per 1 januari 2023 een aanvullende salarisverhoging afgesproken en bij SZW aangemeld. Op de website van de SFA wordt dit verder toegelicht en is ook de nieuwe salaristabel per 1 januari a.s. weergegeven.

Lees ook:

Extra salarisverhoging per 1 januari 2023 | BNA.nl

 

Foto door Daniel McCullough via Unsplash