Gemeentelijke muziekscholen: nieuwe cao gemeenten van kracht

Rogier Wennink
Rogier Wennink Platform ACCT • 31 Jan 2022

Vorige week, op 28 januari 2022, heeft ook het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ingestemd met het onderhandelingsresultaat van de cao Gemeenten, dat is te lezen op de website van de VNG. Daarmee is de cao Gemeenten 2021-2022 van kracht, tezamen met de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO).

De cao Gemeenten (rechtsopvolger van de CAR/UWO) is voor enkele tientallen gemeentelijke kunstencentra en muziekscholen nog steeds de rechtspositieregeling voor haar medewerkers, ondanks dat veel organisaties de laatste jaren de overstap hebben gemaakt naar de cao Kunsteducatie.

Salarisverhoging en eenmalige uitkering
De cao-partijen zijn gekomen tot twee salarisverhogingen. Per 1 december 2021 worden de lonen met 1,50% verhoogd en per 1 april 2022 2,40%. Ook is het minimumsalaris verhoogd naar €14 per uur. Verder is er eenmalige uitkering van €1.200,- bruto overeengekomen. Voor oproepkrachten in de kunsteducatie is het aantal gewerkte uren in november 2021, rekening houdend met de minimum-urengarantie van 15 uur per maand, de maatstaf voor de deeltijdfactor. Dit betekent dat als een oproepkracht in november 2021 20 uur gewerkt heeft, de oproepkracht 20/156e gedeelte ontvangt van de eenmalige uitkering; en dat als een oproepkracht in november 2021 7 uur gewerkt heeft, de oproepkracht het minimum 15/156e gedeelte van de eenmalige uitkering ontvangt. Voor meer informatie over de salarisverhogingen en eenmalige uitkering lees je de brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 28 januari 2022.

Aanvullende afspraken
Naast bovenstaande salarisgerelateerde afspraken hebben de sociale partners ook afspraken gemaakt over de thuiswerkvergoeding, verlof en vitaliteit en betaald ouderschapsverlof. Meer informatie hierover is te lezen in de brief van het LOGA van 28 januari over andere aanpassingen in de cao.

Wijziging in hoofdstuk over deeltijdontslag
Bij het verschijnen van de cao Gemeenten in 2020 viel op dat er een belangrijke bepaling miste over het al dan niet van toepassing zijn van een werk-naar-werktraject bij deeltijdontslagen in de kunstzinnige vorming. Dit artikel bleek echter per abuis te zijn geschrapt. In de cao Gemeenten 2021-2022 is dit artikel inmiddels weer toegepast en is een werk-naar-werktraject definitief uitgesloten bij een klein deeltijdontslag.

Alle informatie over de cao Gemeenten 2021-2022, de cao-tekst en het onderhandelingsresultaat vind je op onze cao-pagina van de cao Gemeenten: cao Gemeenten

Bestanden