De Belastingdienst heeft de geldigheid van twee goedgekeurde modelovereenkomsten verlengd, namelijk van de modelovereenkomst“individuele artiest” en “artiestengezelschap”, dat berichten de Vereniging voor Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en All Arts Belastingadviseurs op hun websites. De oorspronkelijke modelovereenkomsten werden op 7 oktober 2015 door de Belastingdienst goedgekeurd en hadden een geldigheidsduur van vijf jaar. De nieuwe geldigheidsduur is wederom vijf jaar, nu tot 22 december 2026. 

Eén toevoeging aan eerdere overeenkomsten

De overeenkomsten zijn zo goed als ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2015, er is echter één toevoeging in artikel 4 waarin de fictieve dienstbetrekkingen van thuiswerkers en andere gelijkgestelden worden uitgesloten. In 2015 was dat nog niet mogelijk, deze optie is pas later ontwikkeld voor modelovereenkomsten.

Buiten toepassing verklaren van artiestenregeling

De modelovereenkomsten zijn in beginsel bedoeld om de artiestenregeling buiten toepassing te verklaren. De artiestenregeling is echter pas van toepassing als vaststaat dat de artiest (of het gezelschap) niet als werknemer in gewone dienstbetrekking werkt. Zie artikel 5a, lid 3 Wet LB. De modelovereenkomsten waren bedoeld als vervanging van de VAR-WUO, waarmee tot 1 mei 2016 uit de artiestenregeling gestapt kon worden.

Het invullen en overeenkomsten van een extra (model)overeenkomst bleek in de praktijk echter slecht werkbaar voor veel artiesten en opdrachtgevers. Daarom kwam de Staatssecretaris van Financiën in januari 2016 met een vereenvoudiging in artikel 3bis Uitvoeringsbesluit LB. Sindsdien is het mogelijk om onderling af te spreken om de artiestenregeling buiten toepassing te verklaren. Zolang dit maar vóór betaling van de factuur wordt overeengekomen. Door All Arts Belastingadviseurs wordt artiesten en gezelschappen geadviseerd om de volgende tekst op de factuur op te nemen:

De artiest of het gezelschap heeft er voor gekozen om géén gebruik te maken van de artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Door deze keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto (als uitkoopsom) uitbetalen.

Ondanks deze vereenvoudiging worden de modelovereenkomsten nog steeds gebruikt. Dat was aanleiding om een verlenging van de geldigheidsperiode aan te vragen.

Gebruik van verlopen modelovereenkomsten

Het blijven gebruiken van modelovereenkomsten waarvan de geldigheidsduur is verstreken kan een risico vormen. Lees daarover meer in ons artikel 'Kan ik een verlopen modelovereenkomst blijven gebruiken?'.

 

Foto door Scott Graham via Unsplash