Nieuwe cao HBO 2021-2022 definitief

Rogier Wennink Platform ACCT • 12 okt 2021

Er is een nieuwe cao voor het hoger beroepsonderwijs (HBO). De vakbonden en werkgevers hebben ingestemd met het vorige maand gesloten onderhandelaarsakkoord, dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) op haar website. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 1 april 2022.

Loonsverhogingen

De werknemers die onder de cao HBO vallen krijgen in november 2021 een eenmalige uitkering van €880 bruto (naar rato van het dienstverband). Per 1 februari 2022 volgt een loonsverhoging van 2%.

Werkdruk en onbereikbaarheid

Cao-partijen gaan ook verder in gesprek over de werkdruk. Bestaande werkdrukplannen moeten in samenspraak met de personeelsgeleding (PMR) worden geactualiseerd. Denk aan onderwerpen als beeldschermwerk, online werkplekken, het recht op onbereikbaarheid en nadere invulling van te respecteren privetijd en pauzes. Tot slot onderzoeken de cao-partijen hoe oudere werknemers vitaal hun aow-leeftijd kunnen bereiken.

Meer informatie lees je in het onderhandelaarsakkoord van 14 september 2021.

 

Foto door Scott Graham via Unsplash
Bestanden