Er is een nieuwe 'Cao voor Architectenbureaus' voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Onlangs wezen de leden van deelnemende vakbonden CNV Vakmensen en FNV Bouwen & Wonen het cao-eindbod van de werkgeversorganisatie BNA af, met als voornaamste reden de als ontoereikend ervaren loonsverhoging van 3% per 1 juli 2024. Ondanks het afwijzen van het eindbod heeft de architectenbranche sinds 1 januari 2024 wel een nieuwe cao, omdat de leden van De Unie met een kleine meerderheid instemden met het voorstel van werkgevers. De handtekening van slechts één bond is voldoende om tot een nieuwe cao te komen.

Op donderdag 18 januari 2024 werd een cao-onderhandelaarsakkoord bereikt met o.a. de volgende afspraken:

  • Looptijd: de cao is geldig van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024, met een duur van 12 maanden.
  • Loon: geen algemene loonontwikkeling op 1 januari 2024, maar een loonstijging van 3,0% per 1 juli 2024.
  • Pensioen: de pensioenpremie blijft gehandhaafd op 24,5% in 2024, met een fiscaal maximale opbouw van 1,738%.

Invoering nieuw functiehuis en hogere startsalarissen

Naast bovengenoemde punten is er aandacht besteed aan de invoering van een nieuw functiehuis voor de branche. Dit zal leiden tot een gemiddelde loonkostenstijging van ca. 2,78%. Het nieuwe functiehuis voorziet in hogere startsalarissen voor jonge architecten en technici, met loonsverhogingen variërend van 5,9% tot 10% per 1 januari 2024. Deze extra loonsverhoging voor de jonge groep wordt gefinancierd door een beroep te doen op de solidariteit van alle medewerkers in de branche.

Ondanks dat CNV en FNV in 2024 geen cao-partijen zijn, zullen ze blijven deelnemen aan het SFA en de protocolcommissie pensioenen.

Lees ook:

Cao-eindbod BNA

Nieuwe cao op basis van het eindbod van de werkgeversorganisatie BNA | SFA

Onderhandelaarsakkoord cao architectenbureaus 2024 | BNA.nl

CNV leden wijzen cao-eindbond BNA af

Bestanden