Onlangs heeft de Museumvereniging met de vakbonden in de museumsector een nieuwe cao afgesloten, dat meldt o.a. de Museumvereniging op haar website. De nieuwe Museum cao voorziet met terugwerkende kracht in een structurele salarisverhoging van 5% per 1 januari 2023, plus een structurele nominale verhoging van €100 bruto per maand. Voor de werknemers in schalen 1 t/m 7 gaat die extra verhoging in vanaf 1 april en voor de schalen daarboven vanaf 1 juli.

Naast loonafspraken is er ook overeenstemming bereikt over onder andere duurzame inzetbaarheid (invoering van een zogenaamde 80-90-100-regeling), een herziening van het functiehandboek en een mogelijkheid tot zelfroosteren. Daarvoor is artikel 7 aangepast.

Nieuw in deze cao is ook de aanwezigheid van de Kunstenbond als sociale partner bij het afsluiten van de cao. Het gehele onderhandelingsakkoord is hier te lezen. Voor de nieuwe salaristabellen kijk je op de cao-pagina van de Museum cao.

 

Lees ook:

Musea en vakbonden bereiken cao-akkoord | Museumvereniging 

Kunstenbond bereikt akkoord als nieuwe partners in museum cao | Kunstenbond.nl
 

 

Foto door Ståle Grut via Unsplash
Bestanden